| เลือกชมรายการอื่น: รายการ ครูมืออาชีพ | รายการ โทรทัศน์ครู ชุด Tablet | รายการ I am in ASEAN
 
  29 กันยายน 2555
  บรูไน : 2 คนและทรัพยากรที่มั่งคั่ง
  คุณครูพรทิพย์ ศิริภัทราชัยได้สัมผัสชีวิตของครอบครัวอย่างใกล้ชิดด้วยการไปร่วมทำอาหาร และเดินทางไปดูวิถีของหนุ่มสาวที่ตลาดกลางเมือง สัมผัสธรรมชาติของผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์
 
     
  ออกอากาศทางช่อง Thai PBS ทุกวันเสาร์ เวลา 15.30-16.00 น.
 
     
  ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก รายการที่พาครูไทยไปเรียนรู้จากโลกกว้างตามประเทศต่างๆ เพื่อบอกครูทั้งประเทศผ่านประสบการณ์ที่ครูที่ไปได้รับ เรื่องราวของบุคคล และแหล่งเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้ เป็นสื่อที่ให้ความรู้มากมาย ที่สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนของเราได้ เพราะการเดินทางนำมาซึ่งการเรียนรู้ เราจึงให้คุณครูเป็นนักเดินทาง

ดำเนินรายการโดย