thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 4978
Rate :
 4
ความยาว : 14.35 นาที | Online : 2010-02-25  
    เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด  
    จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิดที่กล้าเผชิญ ลงมือทำงานทันที เรียนรู้องค์กรให้เร็วที่สุด พร้อมสนับสนุนให้เขาทำงานได้เต็มที่ และทำให้ทุกๆคนมีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของร่วมกัน เมื่อเราทำให้คนในองค์กรเห็น เขาก็จะก้าวเข้ามาช่วยเราเต็มที่  
     
Share |
 

งานแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชมการแถลงนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา เพิ่มเติม

บริหารโรงเรียนใหญ่ : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น คณาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ชมวิธีบริหารจัดการทั้งในด้านครู และนักเรียน ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยเหลือกันในลักษณะคละกัน เพิ่มเติม

บ้านหลังที่ 2 ผอ. โกวิท บุญเฉลียว (ฉบับเต็ม)
ผู้อำนวยการนักพัฒนา ผู้เปลี่ยนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั้งระบบการจัดการ ปัญหาของนักเรียน และสภาพแวดล้อม ให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน เพิ่มเติม

การสอนแบบคละชั้น (โรงเรียนขนาดเล็ก) ผอ.สาคร บุตรจันทร์ รร.บ้านหนองฮีหนองแคน
ชมการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูและนักเรียนน้อย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ป.1-2 เรียนร่วมกัน ป.3 เรียนแยก ป.4-6 เรียนร่วมกัน และ ป.6 เรียนแยก เพิ่มเติม

ครูไทยกับโรงเรียน 2 ภาษา ตอน 1 ผอ.สุรพงศ์ งามสม รร.สุนทรภู่พิทยา
จากโรงเรียนที่มีผลการเรียนรู้ต่ำ เกือบเป็นอันดับสุดท้ายของจังหวัดระยอง ผอ.สุรพงศ์จึงนำการจัดการเรียนการสอน รูปแบบสองภาษามาใช้แก้ปัญหา ปรากฎว่าผลการเรียนดีขึ้น เด็กสนใจเรียนมากขึ้น เพิ่มเติม

 
 
อยากได้ผ.อ.แบบนี้บ้างจังเลยค่ะ
โดย วรรณี โชติรัตน์ (2010-05-26 04:58:18) [แสดงความคิดเห็น]
ผอ.ที่โรงเรียนคุณก็มีดีแตกต่างกันไป แล้วแต่มุมมอง ขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่ขื่นชมถือเป็นกำลังใจที่ดีค่ะ
โดย จุฑาภัค มีฉลาด (2011-02-13 14:48:15)
ถ้า ผอ. ทุกโรงเรียนคิดแบบท่าน ดิฉันเชื่อว่า การศึกษาไทย ไปไกลกว่านี้แน่นอนค่ะ
โดย พิชญสุกานต์ ทองอนันติวงศ์ (2011-05-18 14:42:22)
เป็นโชคดีของโรงเรียนและคุณครูที่มีผู้อำนวยการเช่นนี้ เหมือนที่โรงเรียนก็เช่นกัน ทำให้เราเองก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ ต้องกล้าคิดกล้าทำและลงมือทำทันที.....องค์กรแห่งการเรียนรู้
โดย tawanploy (2010-07-19 15:48:18) [แสดงความคิดเห็น]
ถูกต้องค่ะ มีผอ.ที่ดี เก่งกว่าดิฉันอีกมาก ถ้าคุณครูมองเห็น เข้าใจ ผอ.ท่านก็มีกำลังใจทำงาน คุณครูก็ทำงานอย่างมีความสุข องค์กรมีแต่ความเจริญก้าวหน้า บรรยากาศน่าอยู่มากขึ้นทุกวัน เหมือนคุณครูที่อยู่นิ่งไม่ได้ไงคะ
โดย จุฑาภัค มีฉลาด (2011-02-13 14:51:32)
ผมอยากร่วมงานกับผู้บริหารที่ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ไม่ใช่อยุ๋ไปวันๆโดยไม่ทำอะไรเลย
โดย ครูไทยท้อแท้ (2010-07-19 22:03:52) [แสดงความคิดเห็น]
ผอ.ทุกท่านก็มีวิสัยทัศน์ มีแนวคิด แนวทางการทำงานต่างกัน ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่ เมื่อมีผลดีเกิดขึ้น เราจะภาคภูมิใจที่ได้ทำเต็มที่แล้วนะคะ
โดย จุฑาภัค มีฉลาด (2011-02-13 14:54:08)
ขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนปทุมวันทุกคน ปทุมวัน สถาบันการศึกษา ก่อเกิดมาพัฒนา ยิ่งใหญ่ ปว. นามนี้ ก้องเกรียงไกร ร้อยดวงใจหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ปว.ประกาศก้องเกียรติศักดิ์ศรี วินัยดี คุณธรรมควรคู่ ปว. นามนี้ เราเชิดชู เลือดชมภู-ขาวเรา รักผูกพัน สามัคคีรวมพลังสร้างชื่อ นามระบือศิษย์ปว. ก้าวไกล มีหลวงพ่อปทุมวันศูนย์รวมใจ เรามั่นในชาติ ศาสน์ กษัตรา วิชาการ ก้าวล้ำ นำหน้า ดังปรัชญาปณิธาน มุ่งมั่น เราภูมิธรรม ภูมิไทย สร้างสรรค์ อุดมการณ์ เพื่อเยาวชนไทย
โดย ธชณกรพงศ์ พลอยชยภัสร์ ครูโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (2010-07-26 17:12:19) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณแทนคุณครูปทุมวันทุกคน พวกเราเข้มแข็ง และพร้อมที่จะยืนหยัดจนวินาทีสุดท้ายค่ะ
โดย จุฑาภัค มีฉลาด (2011-02-13 14:56:06)
ผมเชื่อที่ครูพูด .. ผมฟังที่ ผอ.บอก ผมปฏิบัติตามเมื่อเป็นข้อตกลง...บกพร่องอย่างไร เรามาคุยกัน(ทันที) การปฏิรูปการศึกษาไทย รอบ 2 มีความหวังมากขึ้นครับ.. ผมขอเสนอเปลี่ยนชื่อเรื่องนี้เป็น " ผอ.มีฉลาด" ได้มั๊ยครับ..
โดย ครูนอ (2010-09-21 22:07:28) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบคุณสำหรับคำชมเชย "มีฉลาด" เป็นนามสกุลที่คนอื่นเขายกให้ใช้ ดิฉันต้องขอบคุณผู้ให้กำเนิดที่เป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บริหารโรงเรียนเก่า ๆ ที่สั่งสอน พี่ ๆ เพื่อนครู และ กทม.ที่ให้โอกาสฝึกฝน เลยมีความฉลาดติดตัวมา ใคร ๆ ก็ฉลาดได้ถ้าฝึกฝน และให้โอกาสตนเองค่ะ แต่คำชมก็ทำให้มีกำลังใจนะคะ ขอบคุณจริง ๆ
โดย จุฑาภัค มีฉลาด (2011-02-13 15:02:46)
จะนำมาเป็นแบบอย่างคะ โรงเรียนที่ดิฉันบริหารมีนักเรียน ๕๗ คนคะ จะพยายามทำงานตามท่าน ผอ.แนะนำนะคะ ขอชื่นชมคะ
โดย ครูอ้อย (2011-01-17 21:53:53) [แสดงความคิดเห็น]
ท่าน ผอ.ต้องมีอะไรดีๆ ในตัวอีกมากที่สามารถดึงมาใช้ได้ ทุกคนมีดีในตัว และทุกคนมักถ่อมตัวจนลืมดึงศักยภาพตนเองออกมาใช้ ขอเป็นกำลังใจในการทำงานนะคะ ขอบคุณที่เข้ามาแลกเปลี่ยน
โดย จุฑาภัค มีฉลาด (2011-02-13 15:05:47)
โรงเรียนของท่านจัดเป็นโรงเรียนเเบบอย่างที่ดีต่อสังคม
โดย ด.ญเมริษา สิงห์มณี (2011-01-29 11:54:23) [แสดงความคิดเห็น]
ขอบใจนะคะ โรงเรียนเราทำหน้าที่สถานศึกษาที่พยายามทำหน้าที่ให้ครบถ้วนที่สุด เหมือนที่ทุกโรงเรียนทำ แต่วิธีการของแต่ละที่มีความแตกต่างเท่านั้เองค่ะ และเราก็ยังไม่ได้เก่งที่สุด ยังต้องพัฒนาอีกมากค่ะ
โดย จุฑาภัค มีฉลาด (2011-02-13 15:08:31)
ถ้า ผอ. ทุกโรงเรียนในประเทศไทย คิดแบบท่าน และทำได้อย่างที่ท่านทำ ดิฉันคิดว่า การศึกษาไทย เจริญรุ่งเรืองแน่นอนค่ะ :tv15:
โดย พิชญสุกานต์ ทองอนันติวงศ์ (2011-05-18 14:44:32) [แสดงความคิดเห็น]
ท่าน ผอ. เก่ง เยี่ยมจริง ๆ ค่ะ อยากได้ ผอ. โรงเรียนแบบท่าน มากที่สุดในโลกค่ะ :tv15:
โดย พิชญสุกานต์ ทองอนันติวงศ์ (2011-05-18 14:47:33) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นกำลังใจให้ท่านที่มุ่งมั่นจนมีวันนี้ครับ
โดย สุกิจ ร่วมสุข (2011-05-23 12:07:45) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านเป็นผู้อำนวยการหญิงที่น่ายกย่องมาก ดูใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนและครูผู้สอนอย่างดี และท่านจะคอยให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา เยี่ยมมากเลยครับ :tv15:
โดย กันตพงษ์ คำกอนแก้ว (2011-06-09 10:00:46) [แสดงความคิดเห็น]
ท่าน ผอ มีวิสัยทัศนืที่กว้างไกล มองเห็นทั้งภายนอก และภายในจิตใจ ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียน สามารถเลือกนำแนวทางของท่าน ผอ. ไปใช้ได้นะคะ :tv03:
โดย อนุสรา หวันแดง (2011-06-27 21:28:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นผู้อำนวยการหญิงที่มีมุ่มมองกว้างไกล...เราสามารถเลือกแนวทางการบริหารของท่านไปปฏิบัติได้...เป็นแบบอย่างของผู้บริหารได้ดีนะคะ
โดย ปริศนา จิณาวงศ์ (2011-07-04 06:23:54) [แสดงความคิดเห็น]
ท่าน ผอ. เป็นแบบอย่างที่ดีมากค่ะ ท่านเป็นแบบอย่างของผู่้บริหารที่เห็นความสำคัญของบุคลากรภายในองค์กร ขอชื่นชมค่ะ
โดย Nui (2011-07-22 22:00:24) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นผู้หญิงเก่ง สร้างภาพดีให้ผู้หญิงได้ขอชื่นชมอละขอเป็นกำลังใจแคณผอ.มีฉลาด นะคะ
โดย อรไท มะลิแก้ว (2011-07-29 19:13:31) [แสดงความคิดเห็น]
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ชื่นชมในความสำเร็จร่วมกัน เป็นเจ้าของร่วมกัน จึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญและคือหัวใจของ SBM อย่างแท้จริง ผู้บริหารโรงเรียนนอกจากเก่งคิด เก่งคน เก่งงาน แล้วผุ้บริหารยังต้องใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ทำงานอย่างมีความสุขและสนุกกับการทำงาน ผลของการทำงานจะออกมาดีอย่างแน่นอน และผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่างมากมายแก่เด็กตัวเล็กๆลูกศิษย์ของเราอย่างแน่นอน ขอปรบมือดังดังให้กับท่านผอ.จุฑามาสครับ
โดย อนุชา สุกุมลจันทร์ (2011-07-31 07:36:45) [แสดงความคิดเห็น]
แก้ไขครับ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ชื่นชมในความสำเร็จร่วมกัน เป็นเจ้าของร่วมกัน จึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญและคือหัวใจของ SBM อย่างแท้จริง ผู้บริหารโรงเรียนนอกจากเก่งคิด เก่งคน เก่งงาน แล้วผุ้บริหารยังต้องใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ทำงานอย่างมีความสุขและสนุกกับการทำงาน ผลของการทำงานจะออกมาดีอย่างแน่นอน และผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่างมากมายแก่เด็กตัวเล็กๆลูกศิษย์ของเราอย่างแน่นอนท่านผอ.จุฑาภัค มีฉลาดครับ
โดย อนุชา สุกุมลจันทร์ (2011-07-31 07:41:04) [แสดงความคิดเห็น]
ท่าน ผอ มีวิสัยทัศนืที่กว้างไกล มองเห็นทั้งภายนอก และภายในจิตใจ ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียน สามารถเลือกนำแนวทางของท่าน ผอ. ไปใช้ได้นะคะ ชอบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย เจ๊ะฮาลีเม๊าะ สาและ (2011-08-01 21:27:01) [แสดงความคิดเห็น]
ผมเข้ามาดูแล้วเห็นว่าท่าน ผอ.มีแนวทางในการบริหารงานที่ดี คุณครูท่านใดที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับ ผอ.คงมีความสุข ผลงานของโรงเรียนคงมีคุณภาพ ผู้บังคับัญชาไว้วางใจ ผมขอชื่นชมและขอนำมาเป็นแบบอย่างนะครับ :tv15:
โดย สมเกียรติ ดาสา (2011-08-03 21:59:01) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากค่ะ ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนอยู่กันแบบ ญาติพี่น้อง การทำงานหรือประสานงานต่างๆ ย่อมง่ายขึ้น ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็มีมาก เมื่อ ผู้อำนวยการเป็นเพื่อนกับครู ครู การบริหารโรงเรียนย่อมง่ายและดี เมื่อครูเป็นเพื่อนกับนักเรียน การจัดการเรียนการสอนย่อมดีและมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ เมื่อผู้อำนวยการเองเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกับนักเรียนแล้ว อนาคตที่สดใสของประเทศไทย ย่อมมองเห็นได้อย่างชัดเจน อยากให้ผู้บริหารและครูหลายๆ คนได้เข้ามาดู จะได้มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นค่ะ
โดย รมิตา พิมพะไสย์ (2011-08-06 16:44:36) [แสดงความคิดเห็น]
ชอบการบริหารของผอ.จุฑาภัค มีฉลาด จังค่ะ เพราะตรงกับใจของดิฉันเลย ในการบริหารคงไม่สามารถบอกได้ว่าใครดีกว่าใครอยู่ที่ว่าจะถูกใจใครมากกว่ากัน เพราะแต่ละคนคิดต่างกัน แต่ดิฉันชอบสไตล์การบริหารงานของ ผอจุฑาภัค มีฉลาด ซึ่งมีการร่วมคิดร่วมทำไม่ได้นั่งอยู่แต่ที่โต๊ะคิดเองเออเองคนเดียว การลงไปดูแลด้วยตนเองทำให้ผลงานเกิดคุณภาพและผู้ที่ร่วมงานมีกำลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น อยากเห็นผู้บริหารโรงเรียนแบบนี้มากๆจะได้ทำให้อนาคตของชาติมีความหวัง :tv15: :tv17:
โดย สุนันทา เทพพิทักษ์ (2011-08-16 16:33:43) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมท่านที่มีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ
โรงเรียนสวยงาม ร่มรื่น ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุข ผลผลิตมีคุณภาพดี ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะบริหารให้ได้เช่นนั้น โดยการเฉพาะการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษ การนิเทศ กำกับติดตามของท่าน ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจอย่างหนึ่งแก่ครู มีโอกาส คงจะได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนของท่าน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ค่ะ
โดย สุชดา แซ่ตั้ง (2011-09-04 10:55:10) [แสดงความคิดเห็น]
หากทำให้ครู รู้สึกดีๆได้ งานทุกอย่างก็จะราบรื่น ท่านเป็นผู้อำนวยการที่จะนำสมาชิกในหน่วยงานได้สร้างสรรค์การงานที่ยิ่งใหญ่และดีงามได้อย่างแน่นอน
โดย ไพรบูรณ์ บุญอาจ (2011-10-03 13:23:03) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมนับว่าเป็นผู้บริหารที่มีแนวทางการบริหารงานการจัดการศึกษาได้ดีมากถึงแม้ว่าจะเป็นผู้บริหารใหม่แต่สามารถปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาได้อย่างครบถ้วนกระบวนการอย่างสัมพันธ์กันสร้างองค์กรได้อย่างเข้มแข็ง องค์กรมีความสุขในการทำงานอย่างมีส่วนร่วม และแสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่ของผู้อำนวยการอย่างแท้จริง สร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานอย่างมีความสุข ส่งผลสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพได้อย่าง นับเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้บริหารไม่ว่าใหม่หรือเก่า ควรเผยแพร่ให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการร่วมพัฒนาการศึกษาต่อไป
โดย สมคิด จันขุนทศ (2011-10-11 21:37:05) [แสดงความคิดเห็น]
โรงเรียนสวยงาม ร่มรื่น ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุข ผลผลิตมีคุณภาพดี ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะบริหารให้ได้เช่นนั้น โดยการเฉพาะการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษ การนิเทศ กำกับติดตามของท่าน ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจอย่างหนึ่งแก่ครู เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ชื่นชมในความสำเร็จร่วมกัน เป็นเจ้าของร่วมกัน จึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญและคือหัวใจของ SBM อย่างแท้จริง ผู้บริหารโรงเรียนนอกจากเก่งคิด เก่งคน เก่งงาน แล้วผุ้บริหารยังต้องใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ทำงานอย่างมีความสุขและสนุกกับการทำงาน จากประสบการณ์ครูผู้สอนกว่า 23 ปี ที่ก้าวขึ้นมาทำงานในส่วนบริหาร ของอาจารย์ จุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการ โรงเรียน ปทุมวัน พบแนวคิดที่กล้าเผชิญ ลงมือทำงานทันที เรียนรู้องค์กรให้เร็วที่สุด พร้อมสนับสนุนให้เขาทำงานได้เต็มที่ และทำให้ทุกๆคนมีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของร่วมกัน เมื่อเราทำให้คนในองค์กรเห็น เขาก็จะก้าวเข้ามาช่วยเราเต็มที่ ทำให้ผลงานเกิดคุณภาพและผู้ที่ร่วมงานมีกำลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพได้อย่าง นับเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
โดย กัญจนณัฐ ปัญญาลิขิตกุล (2011-10-29 11:37:54) [แสดงความคิดเห็น]
สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการ สู่โรงเรียนวิชากร ยินดีอย่างยิ่งค่ะ เราคงได้เชื่อมั่นว่ามีผู้นำทางที่ดี ส่งเสรมสนับสนุนเอื้อโอกาสให้ครูปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ส่งผลต่ออนาคตของชาติค่ะ ขอบคุณ
โดย วลิวรรณ ชัยชาญ (2011-11-01 01:58:41) [แสดงความคิดเห็น]
อยากได้ผอ.แบบนี้บ้าง และอยากเป็นจัง อธิบายความหมายคำว่าผอ.ได้ดีมากเลย
โดย กัลยา ชุมอินทอง (2011-11-04 21:22:01) [แสดงความคิดเห็น]
ดูเหมือน ผอ. ท่านนี้ จะอุทิศเวลา อุทิศกาย แลดูความเคลื่อนไหวของครู นักเรียนอย่างใกล้ชิด ซ่ึงท่านคงเหนิื่อยมาก คิดว่าสังคมควรจะยกย่อง ให้กำลังใจเขา เวลามีการให้รางวัลครูดี เขาคงไม่มีเวลาสร้างหลักฐาน สู้โรงเรียนที่ครูเกินเหณฑ์ไม่ได้ มีชั่วโมงว่าง สามารถนั่งพิมพ์ผลงานส่งจนได้รับรางวัลกันทั่วหน้าแหละครับ
โดย รภัทกร บัวแก้ว (2011-11-06 20:21:30) [แสดงความคิดเห็น]
อยากเป็นผู้บริหารที่ดีและควบคู่การบริหารทีเก่ง การพัฒนาการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของเยาวชน ประสบการณ์ที่ได้รับจะไปสู้การเรียน
โดย ปรีชา หมีนคลาน (2011-12-18 18:28:21) [แสดงความคิดเห็น]
แสดงความชื่นชมกับผูบริหาร แนวคิด การทำงาน การปฏิบัติตน ทั้งการประชุม การมอบหมายงาน การนิเทศน์การสอนในห้องเรียน การแก้ปัญหาในระบบงาน การทำงานของท่าน สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้บริหารและตัวของกระผมเองในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคคลากร และการพัฒนาโรงเรียน อย่างการมีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ เป็นการเดินทางไปพร้อมๆกัน ที่ทำให้วิสัยทัศน์หรือแนวคิด ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้บริหารมืออาชีพต่อไป
โดย นายทวนทอง ชูละออง (2012-01-03 15:16:35) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านเป็นผู้บริหารที่นำความรู้ในเชิงบริหารมาปฏิบัติ จึงทำให้งานทุกงานประสบความสำเร็จ โดยสังเกตจากครู ซึ่งปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และเสียสละ เป็นการทำงานอย่างมีระบบ ร่วมคิด ร่วมทำ และมีการแก้ปัญหาร่วมกัน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้บริหารอื่น ๆ ด้วย
โดย ประณีต นวลนุ่น (2012-01-09 17:53:04) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้บริหารโรงเรียนที่ดีส่วนมากมักมาจากการเป็นครูผู้สอนมาก่อน เข้าใจครู เข้าใจผู้เรียน //ผู้บริหารที่มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งการเรียนรู้จากตำรา ประสบการณ์และอื่นๆ มีการวางแผนงานที่ดี นำสู่การปฏิบัติ ประเมินเป็นระยะเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและเมื่อมีผลสำเร็จของงานก็ร่วมกันชื่นชม ///การบริหารแบบมีส่วนร่วมทำให้เกิดการยอมรับจากคุณครูและผู้เกี่ยวข้อง // ได้รับความเชื่อมั่น เชื่อมือ เชื่อถือ เชื่อใจ จากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม (สังคมโลก..อาจอีกไม่นาน..) เป็นผู้บริหารมืออาชีพ :tv15: :tv15: :tv15: :tv18: :tv18: :tv18: :tv18:
โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ (2012-01-20 17:48:56) [แสดงความคิดเห็น]
แสดงความชื่นชมกับผู้บริหารที่มีแนวทางการบริหารงานการจัดการศึกษาได้ดีมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้บริหารใหม่แต่สามารถปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาได้อย่างครบถ้วนกระบวนการอย่างสัมพันธ์กัน สร้างองค์กรได้อย่างเข้มแข็ง ทำให้บุคคลในองค์กรมีความสุขในการทำงาน พร้อมที่จะนำความคิดใหม่ ๆ หรือกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น บุคลากรจะถือว่าตนเองก็เป็นส่วนสำคัญในองค์กรนั้นด้วย ทำให้เกิดแรงบรรดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่..เพื่อที่จะปรับใช้ในการบริหารโรงเรียนต่อไปค่ะ
โดย มาฤดี บุญทองใหม่ (2012-01-30 21:54:14) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมนับว่าเป็นผู้บริหารที่มีแนวทางการบริหารงานการจัดการศึกษาได้ดีมากถึงแม้ว่าจะเป็นผู้บริหารใหม่แต่สามารถปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาได้อย่างครบถ้วนกระบวนการอย่างสัมพันธ์กันสร้างองค์กรได้อย่างเข้มแข็ง องค์กรมีความสุขในการทำงานอย่างมีส่วนร่วม และแสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่ของผู้อำนวยการอย่างแท้จริง สร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานอย่างมีความสุข ส่งผลสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพได้อย่าง นับเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้บริหารไม่ว่าใหม่หรือเก่า ควรเผยแพร่ให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการร่วมพัฒนาการศึกษาต่อไป
โดย รุจิรา แสนยศบุญเรือง (2012-02-03 10:10:14) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ได้ชมตอนเสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ ของอ.จุฑาภัค มีฉลาด ต้องขอชื่นชมในหลักการและแนวคิด ตลอดจนแนวปฏิบัติของท่าน ผมชอบแนวคิดหลายแนวคิดและแนวปฏิบัติของท่าน สิ่งที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในฐานะเป็นผู้บริหารก็คือ การวางตัวในการบริหารแบบทีมงานที่ยึดแนวทางประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของครูในทุกกิจกรรม เปิดโอกาสให้ทุกส่วนได้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนส่งเสริมการทำงานของครูโดยยึดแนวคิดที่ว่า ครูมีความสุขในการทำงาน นักเรียนมีความสุขในการเรียน และผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นต่อโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างทางสายการบริหารที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างอีกท่านหนึ่ง ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้อำนวยการในการทำงานต่อไปนะครับ
โดย เธวิญ เย็นใจ (2012-02-03 10:10:19) [แสดงความคิดเห็น]
ผมได้ไปขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้รายการโทรทัศน์ครูในสถานศึกษา ที่ ร.ร.วิชากร โดยได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการ จุฑาภัค มีฉลาด และคณะครูอีก 5 ท่าน

เมื่อก้าวแรกที่ได้เข้าไปสัมผัสกับโรงเรียนวิชากรพบว่า โรงเรียนมีความร่มรื่นและสะอาดมาก แม้ว่าทางโรงเรียนจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และมีการก่อสร้างโรงเรียนบางพื้นที่

ผมมีความรู้สึกชื่นชมท่านผู้อำนวยการในวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ ถึงแม้ว่าเพิ่งจะย้ายมาอยู่ ร.ร.วิชากรได้ไม่นาน ก็ได้เห็นว่าทางโรงเรียนเริ่มมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้อำนวยการและคณะครูทุกท่าน ในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและสร้างเด็ก ๆ ให้เป็นคนเก่ง คนดีต่อไปในอนาคตครับ
โดย คมกริช แม่นยำ (2012-03-27 20:06:49) [แสดงความคิดเห็น]
ผู้บริหารที่ดี ก็ย่อมเป็นครูที่ดีด้วยมิใช่ผู้นำที่ทำหน้าที่เพียงแต่การบริหารอย่างเดียวแต่ควรจะเป็นผู้ทางการเป็นครูที่ดี หรือผู้สอนที่ดีด้วย ผู้อำนวยการท่านนี้มีความสามารถในการใช้ศิลปและศาสตร์ ใช้อิทธิพลเชิงมนุษยสัมพันธ์ชักจูงให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยอาศัยกระบวนการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และพฤติกรรมความเป็นผู้นำในงานกิจกรรมหลักโรงเรียน แสดงออกให้เห็นถึงความสามารถในการริเริ่ม นำทางในงาน 7 ด้าน
1. เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม
2. เป็นผู้รู้จักปรับปรุงงาน
3. เป็นผู้ให้การยอมรับ
4. เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ
5. เป็นนักพูดที่ชำนาญ
6. เป็นผู้ประสานงาน
7.เข้าสังคมได้ดี
8. นักเปลี่ยนแปลง
9. ควบคุมมาตรฐานทางพฤติกรรมให้กับผู้อื่น
โดยนำมาประยุกต์ใช้กับงานโรงเรียนจนเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษนี้
โดย วิชัย พริ้งมาดี (2012-03-30 13:56:51) [แสดงความคิดเห็น]
การเป็นผู้บริหาร ใครที่สามารถสอบผ่านก็เป็นได้ทุกคน แต่การเป็นผู้บริหารที่ดีนั้นค่อนข้างยาก เพราะการบริหารนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ แค่คงไม่เกินความสามารถของบุคคลที่มีลมหายใจแห่งการพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ขอชื่นชมการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมของท่านผู้อำนวยการจุฑาภัค ที่ได้ให้ความเอาใจใส่กับเพื่อนครู และช่วยกระตุ้นให้ครูเกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน

รวมถึงการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในการบริหารงาน ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยม อีกประเด็นหนึ่งที่ประทับใจในการบริหารนั่นคือ

การที่ทำให้ครูนั้นทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความรู้สึกที่มั่นคง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่มีความสุข ทำให้เกิดเนื้องาน และโรงเรียนก็มีการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป

ในที่นี้ก็ขอชื่นชม และจักได้นำแนวคิดที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการบริหารงานของตนเองต่อไป
โดย รพีพรรณ กีตา (2012-04-02 21:22:26) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมหลักการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการจุฑาภัค ที่มีแนวคิดในการบริหารอย่างมีส่วร่วมทำให้ท่านได้ใจลูกน้องเพื่อนครู นักเรียน ผู้ปกครองไปเต็มๆ ถึงแม้ว่าท่านจะป็นผู้บริหารใหม่แต่ความสามารถไม่ได้ใหม่ บริหารโดยแสดงความเป็นมืออาชีพจริงๆ การได้ความร่วมมือจากคนในองค์กรทำให้องค์กรนั้นบรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งใจ คนในองค์กรอยู่อย่างมีความสุขทำงานอย่างมีความสุขมีความร่วมมือกันทุกภาคส่วน นับเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชม ถ้ามีโอกาสเป็นผู้บริหารแบบท่านของนำแนวคิดดีดีนี้ไปใช้บ้างนะคะ
โดย นัฏยา ลิ้มไพบูลย์ (2012-04-04 19:43:03) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมหลักการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการจุฑาภัค ที่มีแนวคิดในการบริหารอย่างมีส่วร่วม เป็นผู้บริหารตามหลักประชาธิปไตย ทำให้ท่านได้ใจลูกน้องเพื่อนครู นักเรียน ถึงแม้ว่าท่านจะป็นผู้บริหารใหม่แต่ความสามารถไม่ได้ใหม่ บริหารโดยแสดงความเป็นมืออาชีพจริงๆ การได้ความร่วมมือจากคนในองค์กรทำให้องค์กรนั้นบรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งใจ คนในองค์กรอยู่อย่างมีความสุขทำงานอย่างมีความสุขมีความร่วมมือกันทุกภาคส่วน นับเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชม ขอนำแนวคิดดีดีนี้ไปใช้บ้างนะคะ
โดย พันธ์ทิพย์ จำปา (2012-04-12 23:11:22) [แสดงความคิดเห็น]
การเป็นผู้บริหารที่มีแนวทางการบริหารงานการจัดการศึกษาได้ดีมากถึงแม้ว่าจะเป็นผู้บริหารใหม่แต่สามารถปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาได้อย่างครบถ้วนกระบวนการอย่างสัมพันธ์กันสร้างองค์กรได้อย่างเข้มแข็ง องค์กรมีความสุขในการทำงานอย่างมีส่วนร่วม และแสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่ของผู้อำนวยการอย่างแท้จริง สร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานอย่างมีความสุข ส่งผลสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพได้อย่าง นับเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้บริหารไม่ว่าใหม่หรือเก่า ควรเผยแพร่ให้ผู้บริหารการศึกษา ในการร่วมพัฒนาการศึกษาต่อไป :tv18:
โดย พิมพิชญา จงเกียรติกาญจน์ (2012-04-16 14:15:25) [แสดงความคิดเห็น]
ผอ. คนเก่ง คือผอ.จุฑาภัค มีฉลาด ท่านมีความเข้าใจความต้องการและเข้าถึงจิตใจของครูและนักเรียน ฟังความต้องการแลคอยให้กำลังใจทุกอย่าง ผอ.เป็นนักบริหารที่ฉลาดมาก ท่านได้ใจผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านอย่างน่าชื่นชม ท่านยอมับฟังความคิดของทุกคนสามารถทำงานร่วมกันเป้นทีมได้อย่างดี ท่านมีปิยวาจาของนักบริหารที่ครูและนักเรียนของท่านสบายใจและสนุกกับการที่ท่านเข้ามาใกล้ ท่าทางท่านสง่างามน่านับถือทำทุกอย่างที่ดีและต่อยอดและปรับเปลี่ยนสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยน เป็นที่ปรึกษาในการทำงานให้ข้อคิดดีๆ ครูทุกคนมีความสุขก็เป็นผลส่งถึงศิษย์ทุกคน ภูมิใจในความเป็นนักบริหารและขอยกย่องท่านเป็นผู้บริหารมือทอง
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-04-16 17:50:12) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากที่ชมเรื่อง เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ ของ ผอ.จุฑาภัค มีฉลาดจบ ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมในหลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติของท่านมาก โดยเฉพาะเมื่อท่านได้รับตำแหน่งแล้ว ต้องเรียนรู้องค์กรให้รวดเร็ว แล้วใช้แนวคิดการกล้าเผชิญ พร้อมลงมือปฎิบัติงาน ท่านทำให้เราเห็นได้ว่าผู้บริหารที่ดีต้องรู้จักสร้างทีมงานการบริหาร สร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูในทุกกิจกรรม เปิดโอกาสให้ทุกส่วนได้แสดงความคิดเห็นรวมกันและยึดหลักตามแนวทางประชาธิปไตย มุ่งสร้างความสุขในการทำงานของครูและ นักเรียน มีการกระจายงานสร้างกระบวนการและความคิดให้เกิดในครูเพื่อไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน มีการนิเทศติดตามดูแลการปฏิบัติงานครูโดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้แนวคิดที่ดีว่าการประสบความสำเร็จในกิจกรรมต่างๆ เป็นการปฏิบัติงานและความสำเร็จร่วมกันของเรามิใช่ใครคนใดคนหนึ่ง
โดย พิจิกา พุ่มสวัสดิ์ (2012-04-19 13:22:05) [แสดงความคิดเห็น]
รู้สึกดีใจที่ได้เห็นผู้บริหารโรงเรียน ที่มีบุคลิกลักษณะอย่าง อาจารย์จุฑาภัค ซึ่งมีความสุขกับการทำงาน และพยายามทำงานในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด โดยมีแนวทางในการทำงานที่เป็นประชาธิปไตย ให้ครูได้มีส่วนร่วมในการทำงานและแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด เพราะอย่างที่อาจารย์จุฑาภัค กล่าวว่า โรงเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตลอดเวลา บุคคลที่จะเข้าใจโรงเรียนได้ดีที่สุด น่าจะเป็นครูที่ทำงานอยู่ภายในโรงเรียน จึงควรให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของครูที่อยู่ภายในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีบทบาทในการส่งเสริมการทำงานที่มีคุณภาพ และให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับการทำงานที่ยังต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น และควรมีความขยันอดทน เอาใจใส่ดูแลครูและนักเรียน ให้กำลังใจในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเดินชมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียน เหล่านี้ดิฉันคิดว่าเป็นลักษณะที่ดีของผู้บริหารโรงเรียน ที่จะส่งเสริมให้ครูมีพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
โดย สิโรตม์ บุญเลิศ (2012-04-22 18:14:48) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นโรงเรียนที่บริหารแบบเป็นกันเองเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากค่ะ ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนอยู่กันแบบ ญาติพี่น้อง การทำงานหรือประสานงานต่างๆ ย่อมง่ายขึ้น ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็มีมาก เมื่อ ผู้อำนวยการเป็นเพื่อนกับครู ครู การบริหารโรงเรียนย่อมง่ายและดี เมื่อครูเป็นเพื่อนกับนักเรียน การจัดการเรียนการสอนย่อมดีและมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ เมื่อผู้อำนวยการเองเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกับนักเรียนแล้ว อนาคตที่สดใสของประเทศไทย ย่อมมองเห็นได้อย่างชัดเจน อยากให้ผู้บริหารและครูหลายๆ คนได้เข้ามาดู จะได้มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นค่ะ
โดย สุมาลี เมืองนก (2012-04-26 13:53:45) [แสดงความคิดเห็น]
เต็มที่ครับท่าน ผอ.
โดย สุนทร พริกจำรูญ (2012-05-11 14:15:59) [แสดงความคิดเห็น]
เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ อ.จุฑาภัค มีฉลาด ขอชื่นชมในระเวลาการทำงานที่ผ่านมากว่า 23 ปี เชื่อว่าถ้าเกิดเรามีความตั้งใจก้อจะประสบผลสำเร็จเหมือนผูอำนวยการค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้นะค่ะ
โดย วันทิพพย์ (2012-05-13 11:11:05) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากครับ ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนอยู่กันแบบ ญาติพี่น้อง การทำงานหรือประสานงานต่างๆ ย่อมง่ายขึ้น ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็มีมาก เมื่อ ผู้อำนวยการเป็นเพื่อนกับครู การบริหารโรงเรียนย่อมง่ายและดี เมื่อครูเป็นเพื่อนกับนักเรียน การจัดการเรียนการสอนย่อมดีและมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ เมื่อผู้อำนวยการเองเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกับนักเรียนแล้ว อนาคตที่สดใสของประเทศไทย ย่อมมองเห็นได้อย่างชัดเจน อยากให้ผู้บริหารและครูหลายๆ คนได้เข้ามาดู จะได้มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นครับ
โดย วิมล ดีประดิษฐ์ (2012-05-14 20:37:33) [แสดงความคิดเห็น]
First, I am very thank you for having the best administrator as like this one. I am very agreed to her ways of administration in this school because everyone can enjoy working and teaching in a classroom. And all teachers and employees can feel happy and funny to keep the school in the right way and then everyone will see the successful tasks by themselves. I really hope to see their success soon.
โดย ผศ. ศุภวัฒนานนท์ บานชื่น (2012-05-17 22:29:13) [แสดงความคิดเห็น]
จากการได้รับชมนับว่าเป็นผู้บริหารที่มีแนวทางการบริหารงานการจัดการศึกษาได้ดีมากถึงแม้ว่าจะเป็นผู้บริหารใหม่แต่สามารถปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาได้อย่างครบถ้วนกระบวนการอย่างสัมพันธ์กันสร้างองค์กรได้อย่างเข้มแข็ง องค์กรมีความสุขในการทำงานอย่างมีส่วนร่วม และแสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่ของผู้อำนวยการอย่างแท้จริง สร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานอย่างมีความสุข ส่งผลสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพได้อย่าง นับเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้บริหารไม่ว่าใหม่หรือเก่า ควรเผยแพร่ให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการร่วมพัฒนาการศึกษาต่อ
โดย พิทยา ศรีลาศักดิ์ (2012-05-26 16:26:30) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมหลักการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการจุฑาภัค ที่มีแนวคิดในการบริหารอย่างมีส่วนร่วม ทำให้ท่านได้ใจเพื่อนครู นักเรียน ผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ทุกส่วนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันและยึดหลักตามแนวทางประชาธิปไตย มุ่งสร้างความสุขในการทำงานของครูและ นักเรียน มีการกระจายงานสร้างกระบวนการและความคิดให้เกิดในครูเพื่อไปสู่การพัฒนาการเรียนการ สอน มีการนิเทศติดตามดูแลการปฏิบัติงานครูโดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้แนวคิดที่ดีว่าการประสบความสำเร็จในกิจกรรมต่างๆ เป็นการปฏิบัติงานและความสำเร็จร่วมกันของเรามิใช่ใครคนใดคนหนึ่ง
โดย ประสิทธิ์ ยอดสลุง (2012-10-01 09:51:12) [แสดงความคิดเห็น]
ท่านเป็นผอ.ที่เก่งมาก เป้นแบบอย่างที่ดีค่ะ
โดย จงกล ม่วงทิม (2012-12-19 12:26:08) [แสดงความคิดเห็น]
จากการรับชมวิดีทัศน์การบริหารการศึกษาจำนวน 2 เรื่อง คือ (1) เสน่ห์ผู้อำนวยการใหม่ และ (2) ครูผู้พลิกฟื้น สองบริบทภายใต้ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของบริหารที่ต้องบริหารและนำพาโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน โรงเรียนหนึ่งมีความพร้อม ส่วนอีกโรงเรียนหนึ่งแทบไม่พร้อมเลย สถานที่แตกต่าง ปัญหาแตกต่าง วิธีคิดแตกต่าง แต่ภาวะผู้นำของผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ไม่แตกต่างกันเลย ผมมองว่าสิ่งสำคัญของความสำเร็จของผู้บริหารทั้งสองท่านคือ ภาวะผู้นำ หรือ leadership ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรของโรงเรียน ชุมชน และสังคม ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือผู้บริหารมองว่า ตนเองเข้ามาช่วยพัฒนาแต่ไม่สามารถอยู่ร่วมพัฒนาได้ตลอด จึงจำเป็นที่จะต้องให้บุคคลที่ใกล้ชิดโรงเรียนมากที่สุดคือ ครู โดยการทำให้ครูรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สนุก และมีความสุขกับการทำงาน
โดย ปภณ ตั้งประเสริฐ (2015-09-06 18:47:54) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv