thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 766
Rate :
 5
ความยาว : 14.20 นาที | Online : 2011-11-16  
    ผลิบานผ่านมือครู : เราคือครอบครัวเดียวกัน ผศ.กานดา โต๊ะถม , คุณครูขวัญดาว การะหงษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ รร.สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
    นอกเหนือจากกระบวนการช่วยเหลือ พัฒนา ฟื้นฟู พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กที่ศูนย์การศึกษาพิเศษในโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลโดยตรงแล้ว คุณครูขวัญดาว ทราบดีว่าผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมาจากความร่วมมือจากครอบครัวเป็นสำคัญ รร.สาธิตละอออุทิศฯ จึงมุ่งทำงานประสานกับครอบครัวอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง มีเป้าหมายของการทำงานคือ โรงเรียน และครอบครัวคือทีมเดียวกัน รางวัลที่เป็นรูปธรรมที่สุดคือพัฒนาการของเด็ก  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ระบบการบริหารจัดการเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อเด็กพิเศษ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้นแบบของการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ มีการบริหารที่สมบูรณ์แบบ มีเครื่องมือวัดสติปัญญา ในห้องแนะแนวเต็มรูปแบบที่เดียวในประเทศไทย เพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอนที่ 1 อ.ศุภลักษณ์ มีปาน (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยเด็กพิเศษ ในการพัฒนาการเรียนศิลปะ เพิ่มเติม

Home School ทางเลือกเพื่อเด็กพิเศษ อ.อรทัย ปิยะพิเชษฐกุล (ฉบับเต็ม)
แนวทางของรร.สมถวิล ที่ร่วมกับผู้ปกครอง ทำโครงการบ้านเรียนหรือ Home School เปลี่ยนโรงเรียนเป็นบ้าน เพิ่มเติม

บูรณาการวิชาการด้วยการเล่น คุณครูเบญจรัตน์ ฮะซุ่นเฮง รร.บ้านเรียนชวนชื่น
ชมแนวทางของโรงเรียนทางเลือกที่เปิดรับนักเรียนเป็นเด็กพิเศษ 100 % โดยการใช้วิธีการบูรณาการวิชาการ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายรูปแบบ ยังใช้หลักการ "ถักทอทอดแห" คือการให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ที่แตกต่างกันออกไปถึง 10 ระดับ เพิ่มเติม

เด็กพิเศษเรียนร่วมผ่านโครงงาน ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ, อ.แพรว ธรรมหรรษา, อ.ปรีชา สุวรรณเจริญ รร.อนันตา
ชมการนำแนวคิดการเรียนร่วมเต็มรูปแบบ มาใช้กับเด็กพิเศษที่โรงเรียน โดยโรงเรียนเน้นการสอนในรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มเติม

 
 
สารภาพว่าตอนแรกเข้ามาดูรายการตอนนี้เพียงเพราะอยากจะดูแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมสำหรับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เพราะคาดว่าจะพาลูกชายไปสมัครเรียนที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขาลำปางค่ะ (ตอนนี้สมัครไปแล้วด้วย เหลือสัมภาษณ์) แต่พอมานั่งดูแล้ว ความรู้สึกที่มากกว่าก็คือ ชื่นชมมาก....จริงๆดิฉีันก็เป็นครูค่ะ แต่สอนเด็กโต และสอนเด็กปกติ รู้สึกว่าตนเองเหนื่อยน้อยกว่าคุณครูที่นี่มาก แต่ยังอาจจะไม่ได้ทุ่มเทกับการสอนเท่ากับคุณครูเลย รู้สึกว่าตัวเองได้เห็นแบบอย่างของการเป็นครูที่ดี และมีพลังใจที่จะปรับประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีคิดของคุณครู กับการสอนในชีวิตประจำวันของตนเองด้วยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
โดย กีระติกาญน์ มาอยู่วัง (2011-12-29 16:28:27) [แสดงความคิดเห็น]
ชีวิตของครูคือการสอนให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจและมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น และเนื่องจากตอนนี้ดิฉันยังเรียนอยู่ในสาขาวิชาชีพครู สิ่งที่ดิฉันหวังไว้คือการสอนเด็กให้เป็นคนดี และมีพัฒนาการที่ดี มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี ไม่ว่าเด็กนักเรียนที่เราสอนจะเป็นอย่างไรเราก็ควรให้ความรักความเอาใจใส่ต่อแก่ เพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่และเปิดใจยอมรับในสิ่งที่ครูสอน และยิ่งเป็นเด็กพิเศษแล้ว ครูและผู้ปกครองควรจะเอาใจใส่ให้มากและพยายามสอดแทรกความรู้ในกิจกรรมต่างๆให้กับเด็ก แต่ก็ไม่ควรให้ความช่วยเหลือแก่มากเกินไป ควรให้เด็กช่วยเหลือตนเองให้ได้นะค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้กับครูที่เสียสละเวลาของตนเองในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ ขอบคุณที่ไม่ทิ้งให้แก่อยู่ตามลำพัง :tv15:
โดย สุกมล ไกรวารีย์ (2012-02-20 14:41:50) [แสดงความคิดเห็น]
ขอชื่นชมคณะครูที่สอนนักเรียนพิเศษทุกๆ ท่านที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาเด็กให้มีความรู้ ความสามรถ มีทักษะชีวิต เต็มตามศักยภาพของเด็ก ครอบครัวและโรงเรียนมีความสำคัญมากในการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้ ทุกๆด้าน เพื่อให้เด็กสามารถที่จะอยู่ในสังคม อยู่ในโลกใบใหญ่ โดยที่สามารถพึ่งตนเองได้ นอกจากนั้นสำคัญอย่างยิ่งที่ครอบครัวจะเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ดีให้กับเด็กได้มีทักษะมีภูมิคุ้มกันตนเอง :tv15:
โดย นิภารินทร์ (2012-04-06 17:41:12) [แสดงความคิดเห็น]
ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูคนหนึ่งปีนี้จะขึ้นชั้นปีที่ ๓ แล้วครับภาคเรียนที่แล้วผมมีโอกาสได้เรียนในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวมและได้มีโอกาสได้จัดทำแผนการสอนสำหรับเด็กพิเศษเพื่อการพัฒนาให้เขาเป็นเด็กที่สมบูรณ์ในทุกด้าน พอได้ไปสัมผัสกับสถานการณ์จริงจึงรู็ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับการสอน จนบางครั้งทำให้รู็สึกท้อ แต่เมื่อมองดูหน้าของน้องๆ ที่ไร้เดียงสา ก็สงสารและอยากสอนให้น้องๆ ให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ผมมีโอกาสลงไปสอนเป็นเวลาประมาณ ๓ เดือน พอสอนครบเวลา จากการทดสอบวัดผลปรากฏว่าน้องๆสามารถเรียนรู้ได้และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ จึงทำให้ผมเชื่อว่าเด็กทุกๆคนสามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับความร่วมมือจากครูและผู้ปกครองที่ดีครับ และรู้สึกว่าเราสมควรยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับเด็กพิเศษครับ :tv02: :tv02: :tv18: :tv18: :tv02: :tv02: :tv15:
โดย กฤษฎา เขตสกุล (2012-04-10 15:23:58) [แสดงความคิดเห็น]
หลังจากได้รับชมรายการโทรทัศน์ครูตอนผลิบานผ่านมือครู แล้ว ต้องขอชื่นชมคุณครู ผู้ปกครอง ที่มีความอดทนในการพัฒนาเด็กๆ ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเด็กพิเศษ เพราะจะต้องยอมรับและเข้าใจเขาก่อนแล้วร่วมมือกับครูในการพัฒนาเขาต่อไป บางทีเห็นผู้ปกครองไม่ยอมรับแล้วก็ปล่อยเด็กให้อยู่ไปเรื่อยๆโดยไม่พัฒนา ทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่แย่ลง อยากให้ผู้ปกครองของเด็กพิเศษได้ดูโทรทัศน์ครูตอนนี้มากๆดูแล้วจะได้มีกำลังใจและความหวังว่าลูกเราพัฒนาได้
โดย ณัฐภัทร สุขพรรณ์ (2012-04-29 11:46:41) [แสดงความคิดเห็น]
ผลิบานผ่านมือครู : เราคือครอบครัวเดียวกัน ผศ.กานดา โต๊ะถม , คุณครูขวัญดาว การะหงษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ รร.สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เป็นกระบวนการช่วยเหลือ พัฒนา ฟื้นฟู พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กที่ศูนย์การศึกษาพิเศษในโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลโดยตรง
เด็กพิเศษ คือกลุ่มเด็กที่ไม่สามารถพัฒนาความสามารถได้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ได้ด้วยวิธีการปกติตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูตามปกติ หรือการเรียนการสอนตามปกติทั่วไป เนื่องจากข้อจำกัดบางประการที่มีอยู่ในตัวเด็ก ทางด้านร่างกาย สติปัญญา พฤติกรรม อารมณ์ หรือสัมพันธภาพทางสังคม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีวิธีการพิเศษ เพิ่มเติมจากการเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็ก เพื่อช่วยให้เด็กมีศักยภาพเต็มตามที่มีอยู่ได้

:tv15: :tv15:ครูสองท่านเป็นครูที่มีความเป็นครูจริงๆ เพราะเข้าใจเด็กทุกคนเป็นอย่างดี
โดย ศิริภร เกษประทุม กลุ่มการเรียน553186/5 รหัส553186539 (2014-04-19 23:53:51) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv