thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 1618
Rate :
 3
ความยาว : 14.18 นาที | Online : 2011-11-16  
    ผลิบานผ่านมือครู : ห้องเรียนแรกของเด็กพิเศษ คุณครูทยุ บุตรประดิษฐ์ รร.สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
    หน่วยประเมินคัดกรองแรกรับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ รร.สาธิตละอออุทิศ ให้บริการเด็กพิเศษ และเด็กพิการทุกประเภท เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ พร้อมก่อนที่จะส่งต่อไปยังชั้นเรียน อาทิ ทักษะการฟัง การสื่อสาร การสังเกต การดูแลช่วยเหลือตนเอง โดยทำงานประสานกับครอบครัวอย่างใกล้ชิด  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

ระบบการบริหารจัดการเทคนิคการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อเด็กพิเศษ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้นแบบของการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ มีการบริหารที่สมบูรณ์แบบ มีเครื่องมือวัดสติปัญญา ในห้องแนะแนวเต็มรูปแบบที่เดียวในประเทศไทย เพิ่มเติม

ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอนที่ 1 อ.ศุภลักษณ์ มีปาน (ฉบับเต็ม)
ชมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยเด็กพิเศษ ในการพัฒนาการเรียนศิลปะ เพิ่มเติม

Home School ทางเลือกเพื่อเด็กพิเศษ อ.อรทัย ปิยะพิเชษฐกุล (ฉบับเต็ม)
แนวทางของรร.สมถวิล ที่ร่วมกับผู้ปกครอง ทำโครงการบ้านเรียนหรือ Home School เปลี่ยนโรงเรียนเป็นบ้าน เพิ่มเติม

บูรณาการวิชาการด้วยการเล่น คุณครูเบญจรัตน์ ฮะซุ่นเฮง รร.บ้านเรียนชวนชื่น
ชมแนวทางของโรงเรียนทางเลือกที่เปิดรับนักเรียนเป็นเด็กพิเศษ 100 % โดยการใช้วิธีการบูรณาการวิชาการ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายรูปแบบ ยังใช้หลักการ "ถักทอทอดแห" คือการให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ที่แตกต่างกันออกไปถึง 10 ระดับ เพิ่มเติม

เด็กพิเศษเรียนร่วมผ่านโครงงาน ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ, อ.แพรว ธรรมหรรษา, อ.ปรีชา สุวรรณเจริญ รร.อนันตา
ชมการนำแนวคิดการเรียนร่วมเต็มรูปแบบ มาใช้กับเด็กพิเศษที่โรงเรียน โดยโรงเรียนเน้นการสอนในรูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มเติม

 
 
ดีมากค่ะ
โดย กัญจนา-ไหมละเอียด (2011-11-22 11:38:13) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นช่วงที่สำคัญจริงๆ อยากให้ทุกโรงเรียนมีระดับเตรียมปฐมวัยสำหรับการศรูการศึกษาพิเศษแบบนี้ในทุกโรงเรียน ปกติแล้วแต่ละโรงเรียนควรมีครูการศึกษาพิเศษประจำอยู่ แต่งานของครูการศึกษาพิเศษก็ยังไม่ชัดเจน ยกเว้นในกรณีโรงเรียนเฉพาะทาง อย่างไรก็ตามถ้าโรงเรียนอนุบาลทั่วไป ได้มีเตรียมปฐมวัยสำหรับการศึกษาพิเศษแบบนี้ จะทำให้ช่วยเด็กได้อีกมากเลยล่ะ แล้วก็ไม่จำเป้นต้องเป็นเด็กพิเศษที่เห็นชัดเจนด้วย ยังมีเด็กพิเศษแฝงอีกมากที่ต้องการการประเมินแต่ยังเล็กๆ แล้วเขาจะเติบดตอย่างสวยงามทีเดียว
โดย ชื่อนี้ไม่จริงจ้ะ (2012-01-02 21:46:01) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้สังคมยอมรับการเรียนการสอนเกียวกับเด็กพิเศษให้ดีมากขึ้นตลอดไป
โดย สูกีพลี เจ๊สือแม (2012-01-08 00:26:22) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้ครอบครัวมีความร่วมมือกับครูให้มากๆ
โดย สาบีเด็น นาฮูดา (2012-01-10 18:11:39) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้สังคมยอมรับเด็กพิเศษให้มาก
โดย คอรีเยาะ ดีสะเอะ (2012-01-10 19:52:58) [แสดงความคิดเห็น]
การสอนเกี่ยวกับการช่วยเลือตนเอง การทรงตัวเป็นสิ่งสำคัญต่อบุคคลพิการและมีการจับสิ่งของได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ผู้ปกครองจะต้องมือส่วนร่วมด้วยในการทำกิจกรรมต่างๆ :tv05:
โดย พานุซัน มาบู (2012-01-11 18:45:07) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กพิเศษมีสิทธิเรียนได้ และมีกิจกรรมที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาการอย่างรอบด้าน เช่นการเคลือนไหว การทรงตัว ภาษา เพือให้เด็กได้ปรับพฤติกรรมได้ดีขึ้น ในการใช้ชีวิตประจำวัน คุณครูมีจิตใจเมตตาต่อศิษย์มาก ขอนับถือ
โดย อัลฟรรณ์ สะบูดิง (2012-01-13 15:33:38) [แสดงความคิดเห็น]
เด็กพิเศษไม่ใช่ปัญหาของสังคม เด็กพิเศษต้องการโอกาส และการดูแลที่ดี
โดย มูฮัมมัด มาแน (2012-01-16 15:17:42) [แสดงความคิดเห็น]
อยากให้สังคมเปิดโอกาสให้กับเด็กพิเศษได้มีการศึกษาเพื่อให้เด็กพิเศษรู้จักที่จะช่วยเหลือตัวเองได้
โดย ฮาบูดิง สะตะ (2012-01-17 08:45:29) [แสดงความคิดเห็น]
เปิดโอกาสให้เเด็กได้มีสังคมที่ดี เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคตเมื่อเด็กได้มีการศึกษาที่ดีในวันนี้ :tv18:
โดย อิบรอเฮง มะดานิง (2012-01-22 20:40:38) [แสดงความคิดเห็น]
สังคมได้มองถึงความสำคัญคนเด็กพิเศษมากขึ้นครับ
:tv05:
โดย มะซูนา ดีเยาะ (2012-01-25 00:24:04) [แสดงความคิดเห็น]
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ต้องใช้การดูแล เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทั้งคุณครูและผู้ปกครองทางบ้าน เพื่อที่เด็กจะได้ดูแลตัวเองได้ในแบบที่เค้าสามารถ และมีความสุข
โดย ธิดาพร เอี่ยมสำอางค์ (2012-09-20 13:04:08) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv