thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 6983
Rate :
 4
ความยาว : 14.38 นาที | Online : 2012-04-22  
    การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา  
    วิธีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิดในชั้นเรียน จากตอน "Primary Management : Transactional Analysis การจัดการชั้นเรียน ประถมศึกษา : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล" เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม วิเคราะห์เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้ปัญหาระยะยาว  
     
Share |
 
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน
คำแนะนำในการประยุกต์ใช้สอน

สอน 15 ปีไม่มีเบื่อ สำคัญที่เตรียมการสอน ดร.ศศิธร เขียวกอ
ถ้าหากคุณสอนหนังสือมา 10 กว่าปีแล้ว ทำยังไง ความกระตือรือร้น และ พลังจะมีเหมือนเดิม ลองฟังแนวคิด เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : การตั้งกฎในห้องเรียน รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
หลังจากรับชมรายการโทรทัศน์ครู ชมการประยุกต์ใช้จัดการชั้นเรียนในบริบทของตนเอง แบ่งปันประสบการณ์การจัดการชั้นเรียนเรื่องการตั้งกฏในห้องเรียนให้ได้ผล เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : เด็กเบื่อเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นักเรียนไม่สนใจฟังครู นั่งคุยกัน เล่นในห้องเรียน เป็นปัญหาที่ครูหลายคนพบเจอ ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ มีวิธีแนะนำเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียน เพื่อดึงให้นักเรียนหันกลับมาสนใจบทเรียน เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : บทสรุปการจัดการชั้นเรียน ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ วิเคราะห์ถึงเปลือก เนื้อ และแก่นของการจัดการชั้นเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูในการจัดการชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มเติม

การจัดการชั้นเรียน : วันเปิดเทอม ตอน 1 ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ ได้วิเคราะห์วิธีการที่คุณครูจัดการชั้นเรียนในวันเปิดเทอม เพื่อเป็นประโยชน์ให้เพื่อนครูได้นำไปปรับใช้กับการจัดการชั้นเรียนในวันเปิดเทอมใหม่ เพิ่มเติม

 
 
นักเรียนที่ทำผิดระเบียบ วินัยที่สังคมและโรงเรียนได้กำหนดไว้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวัยเด็ก จะเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาแต่เริ่มแรก โดยครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กต้องรู้และเข้าใจในพฤติกรรมเด็ก รู้จักหลักจิตวิทยาพฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยเด็ก ต้องให้ความเห็นใจ รู้จักเด็กอย่างลึกซึ้ง แก้ไขปัญหาอย่างตรงสาเหตุ การใช้อารมณ์ ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องอย่างมาก ต้องใช้การแก้ไขปัญหาในเชิงบวก ให้เด็กได้เข้าใจในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของตนเอง รู้ว่ามีผลเสียอย่างไร กระทบต่อตนเองแลผู้อื่นอย่างไรบ้านแล้วครูหรือผู้ปกครองค่อยให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน
โดย รังสรรค์ สุทารัมย์ (2012-05-25 16:15:51) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม เป็นสิ่งครูควรเอามาใช้ในการแก้ปัญหาได้ดี
โดย ศศิธร จันเทา (2012-07-09 16:09:29) [แสดงความคิดเห็น]
"การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล" เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม วิเคราะห์เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้ปัญหาระยะยาว
การที่ได้ศึกษาวิธีการที่ดังกล่าว เป็นสิ่งที่ดีมากและดิฉันคิดว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุด การคิดเชิงบวกและการเข้าใจนักเรียนจะเป็นวิธีที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ๆได้ดีที่สุด อยากให้ครูทุกท่านได้ดูและนำไปใช้อย่างจริงจังและคิดว่าใช้ได้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น ดิฉันจะนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนช้นมัธยมในโรงเรียนต่อไป :tv18:
โดย จิรัฎฐ์ ชีพนุรัตน์ (2012-07-10 18:13:38) [แสดงความคิดเห็น]
สิ่งที่ดีมากและดิฉันคิดว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุด การคิดเชิงบวกและการเข้าใจนักเรียนจะเป็นวิธีที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด นปรากฏการณ์ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวัยเด็ก จะเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาแต่เริ่มแรก โดยครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กต้องรู้และเข้าใจในพฤติกรรมเด็ก รู้จักหลักจิตวิทยาพฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยเด็ก ต้องให้ความเห็นใจ รู้จักเด็กอย่างลึกซึ้ง แก้ไขปัญหาอย่างตรงสาเหตุ การใช้อารมณ์ ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องอย่างมาก :tv18: :tv18: :tv18:
โดย น้ำค้าง เคียงข้าง (2012-07-12 21:52:00) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ได้ศึกษาวิธีการที่ดังกล่าว เป็นสิ่งที่ดีมากและผมคิดว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุด การคิดเชิงบวกและการเข้าใจนักเรียนจะเป็นวิธีที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้ดีที่สุด นักเรียนที่ทำผิดระเบียบ วินัยที่สังคมและโรงเรียนได้กำหนดไว้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวัยเด็ก จะเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาแต่เริ่มแรก โดยครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กต้องรู้และเข้าใจในพฤติกรรมเด็ก รู้จักหลักจิตวิทยาพฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยเด็ก ต้องให้ความเห็นใจ รู้จักเด็กอย่างลึกซึ้ง แก้ไขปัญหาอย่างตรงสาเหตุ การใช้อารมณ์ ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องอย่างมาก ต้องใช้การแก้ไขปัญหาในเชิงบวก ให้เด็กได้เข้าใจในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของตนเอง อยากให้ครูทุกท่านได้ดูและนำไปใช้อย่างจริงจังและคิดว่าใช้ได้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นผมจะนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในโรงเรียนต่อไป
โดย ศราวุฒิ ศรีอนันต์ (2012-07-13 09:21:59) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธรการที่ดีมาก แต่กว่าที่ครูจะดุเด็ก บางทีก็เกลี่ยกล่อมจนเหนือย เด็กก็ยังไม่่หยุดพฤติกรรมไม่ดีนั้นๆ จนโมโห อาจอารมณ์เสียไปบ้าง บางทีทฤษฎีกับชีวิตจริงมันแตกต่างกันมาก
โดย เอื้อมพร สายเสมา (2012-07-16 20:55:29) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับวิธีการนี้ เพราะเป็นวิธีการที่ทำให้นักเรียนรู้สึกด้วยตนเองว่าตนเองทำไม่ถูกต้อง ไม่ใช่ครูเป็นคนบอกเป็นวิธีการที่ดี เพราะนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ชอบให้ใครตำหนิทันทีทันใด ดีมากค่ะ ปกติดิฉันก็ใช้วิธีการนี้กับนักเรียน
โดย อุไร เทพเกื้อ (2012-07-16 20:58:05) [แสดงความคิดเห็น]
กรณีนักเรียนที่ทำผิดระเบียบ วินัยที่สังคมและโรงเรียนได้กำหนดไว้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวัยเด็ก จะเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาแต่เริ่มแรก โดยครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กต้องรู้และเข้าใจในพฤติกรรมเด็ก รู้จักหลักจิตวิทยาพฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยเด็ก ต้องให้ความเห็นใจ รู้จักเด็กอย่างลึกซึ้ง แก้ไขปัญหาอย่างตรงสาเหตุ การใช้อารมณ์ ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องอย่างมาก ต้องใช้การแก้ไขปัญหาในเชิงบวก ให้เด็กได้เข้าใจในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของตนเอง รู้ว่ามีผลเสียอย่างไร กระทบต่อตนเองแลผู้อื่นอย่างไร ต่อจากนั้นครูหรือผู้ปกครองค่อยให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา จะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-07-19 13:52:17) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ได้ศึกษาวิธีการที่ดังกล่าว เป็นสิ่งที่ดีมากและดิฉันคิดว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุด การคิดเชิงบวกและการเข้าใจนักเรียนจะเป็นวิธีที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้ดีที่สุด นักเรียนที่ทำผิดระเบียบ วินัยที่สังคมและโรงเรียนได้กำหนดไว้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวัยเด็ก จะเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาแต่เริ่มแรก โดยครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กต้องรู้และเข้าใจในพฤติกรรมเด็ก รู้จักหลักจิตวิทยาพฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยเด็ก ต้องให้ความเห็นใจ รู้จักเด็กอย่างลึกซึ้ง แก้ไขปัญหาอย่างตรงสาเหตุ การใช้อารมณ์ ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องอย่างมาก ต้องใช้การแก้ไขปัญหาในเชิงบวก ให้เด็กได้เข้าใจในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของตนเอง อยากให้ครูทุกท่านได้ดูและนำไปใช้อย่างจริงจังและคิดว่าใช้ได้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นดิฉันจะนำวิธีการไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในโรงเรียนของดิฉันต่อไป
โดย สำเนียง คำแก้ว (2012-07-21 21:38:09) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
วิธีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิดในชั้นเรียน จากตอน "Primary Management : Transactional Analysis การจัดการชั้นเรียน ประถมศึกษา : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล" เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม วิเคราะห์เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้ปัญหาระยะยาว
สำหรับตอนนี้ดีมากๆเลยค่ะ ทำให้ดิฉันได้นำมาคิดและได้แนวทางในการปฏิบัติ เพราะเหตุการณ์นี้ดิฉันเคยสัมผัสมาแล้ว แต่ทำได้คือ นิ่งเฉย เท่านั้น เด็กสำนึกได้ก็ืคือ ตอนสำเร็จการศึกษา ค่ะ แต่ว่าเวลาอาจจะนานหน่อย หากไม่ได้เรียกมาคุยกัน ขอบคุณมากค่ะสำหรับแนวทางดีๆ
โดย ดาวเรือง แสงคำ (2012-07-23 16:17:42) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
วิธีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิดในชั้นเรียน จากตอน "Primary Management : Transactional Analysis การจัดการชั้นเรียน ประถมศึกษา : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล" เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม วิเคราะห์เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้ปัญหาระยะยาว
สำหรับตอนนี้ดีมากๆเลยค่ะ ทำให้ดิฉันได้นำมาคิดและได้แนวทางในการปฏิบัติ เพราะเหตุการณ์นี้ดิฉันเคยสัมผัสมาแล้ว แต่ทำได้คือ นิ่งเฉย เท่านั้น เด็กสำนึกได้ก็ืคือ ตอนสำเร็จการศึกษา ค่ะ แต่ว่าเวลาอาจจะนานหน่อย หากไม่ได้เรียกมาคุยกัน ขอบคุณมากค่ะสำหรับแนวทางดีๆนักเรียนที่ทำผิดระเบียบ วินัยที่สังคมและโรงเรียนได้กำหนดไว้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวัยเด็ก จะเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาแต่เริ่มแรก โดยครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กต้องรู้และเข้าใจในพฤติกรรมเด็ก รู้จักหลักจิตวิทยาพฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยเด็ก ต้องให้ความเห็นใจ รู้จักเด็กอย่างลึกซึ้ง แก้ไขปัญหาอย่างตรงสาเหตุ การใช้อารมณ์ ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องอย่างมาก ต้องใช้การแก้ไขปัญหาในเชิงบวก ให้เด็กได้เข้าใจในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของตนเอง รู้ว่ามีผลเสียอย่างไร กระทบต่อตนเองแลผู้อื่นอย่างไรบ้านแล้วครูหรือผู้ปกครองค่อยให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน :tv15: :tv15:
โดย สมจิตร งามศิริ (2012-08-03 19:15:55) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตอนที่ดีมากๆเลยค่ะ ทำให้ดิฉันได้นำมาคิดและได้แนวทางในการปฏิบัติ เพราะเหตุการณ์นี้ดิฉันเคยสัมผัสมาแล้ว แต่ทำได้คือ นิ่งเฉย เท่านั้น เด็กสำนึกได้ก็ืคือ ตอนสำเร็จการศึกษา ค่ะ แต่ว่าเวลาอาจจะนานหน่อย หากไม่ได้เรียกมาคุยกันซึ่ง ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กต้องรู้และเข้าใจในพฤติกรรมเด็ก รู้จักหลักจิตวิทยาพฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยเด็ก ต้องให้ความเห็นใจ รู้จักเด็กอย่างลึกซึ้ง แก้ไขปัญหาอย่างตรงสาเหตุ การใช้อารมณ์ ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องอย่างมากการเข้าใจนักเรียนจะเป็นวิธีที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้ดีที่สุด นักเรียนที่ทำผิดระเบียบ วินัยที่สังคมและโรงเรียนได้กำหนดไว้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวัยเด็ก จะเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาแต่เริ่มแรก โดยครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กต้องรู้และเข้าใจในพฤติกรรมเด็ก รู้จักหลักจิตวิทยาพฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยเด็ก ต้องให้ความเห็นใจ รู้จักเด็กอย่างลึกซึ้ง แก้ไขปัญหาอย่างตรงสาเหตุ การใช้อารมณ์ ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องอย่างมาก
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-08-12 20:25:54) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีการจัดการในชั้นเรียนที่ผอ.ใช้ในเหตุการนี้ด้วยวิธีการที่ทำให้เด็กได้คลายความรู้สึกแข็งกระด้างเสียก่อนและสอนเด็กรู้จักความผิดโดยการให้เหตุผลต่อเด็กและสอนให้เด็กยอมรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกทั้งสอนให้เรียนรู้ที่จะขอโทษกับสิ่งที่ทำผิด กลับมาบ้านเราบ้างการจัดการในชั้นเรียนของคุณครูสามารถนำวิธีการนี้มาใช้ได้จะดีมากเลยค่ะ
โดย กานณภา ทองเกิด (2012-08-12 21:06:07) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา
เป็นสิ่งที่ดีมากครูควรเอามาใช้ในการแก้ปัญหาได้ดี
โดย อโนรัตน์ หวานสนิท (2012-08-13 20:39:50) [แสดงความคิดเห็น]
ดิฉันป็นครูปกครองของนักเรียนประจำสำหรับเด็กด้อยโอกาสได้ชมคลิปนี้แล้ว ชอบมากนะค่ะ ได้เรียนรู้และเตือนตนเองให้ควบคุมอารมณ์ให้ได้ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน พร้อมเทคนิคในการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน โดยเฉพาะสาระสำคัญที่กล่าวว่า "ปล่อยให้เด็กอารมณ์เย็นก่อน ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามวิถีทาง แล้วให้เด็กรู้สึกกับสภาพและผลที่กิด" ขอบคุณมากค่ะ :tv02:
โดย บังอร แสงวงค์ (2012-08-16 21:26:43) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน..เมื่อนักเรียน ทำผิดกฎระเบียบ ไม่สนใจเรียน ครูต้องยึดวินัยเชิงบวก.. ค้นคว้าหาสาเหตุ ที่เกิดึ้น พูดคุยทำความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผล..จะทำให้พฤติกรรมของเด็กดีขึ้น..ดังนั้นความรักความเมตตา การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนสำคัญยิ่ง...ครูไทย มีวินัย เข้าใจนักเรียน..เพียรเสริมแรง แข่งสร้างวินับเชิงบวก..ผนวกความรักใคร่..ไม่ต้องใช้ไม้เรียว :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ละมัย รูปน้อย (2012-08-18 19:47:12) [แสดงความคิดเห็น]
ต้องทำให้เด็กไว้ใจ เขาอาจมีเรื่องคับข้องใจจากทางบ้าน และจะเล่าในสิ่งที่คุณครูอาจคาดไม่ถึงให้เราฟัง เราก็จะได้ข้อมูล และสามารถมาวางแผนในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนคนนั้นได้ดีขึ้น หรืออาจเป็นกรณีตัวอย่างแก่เพื่อนครูในห้องเรียนอื่นที่มีปัญหาลักษณะคล้างคลึงกับห้องของเราก็ได้ หรืออาจเป็นเพื่อนครูต่างโรงเรียน สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้เราต้องให้ความรักกับเด็ก ต้องใจเย็น มีเหตุผล พูดในเชิงบวก หรือกระทั่งบอกนักเรียนในห้องเรียนพูดเชิงบวกให้เพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจ ท้งนี้ เพราะนักเรียนบางคนอาจมีปมด้อยในเรื่องต่าง ๆ ทำให้ไม่กล้า เพื่อนๆอาจล้อเลียน ต้องให้เพื่อนนักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดตามมา
โดย ลำพรวน บัวเผียน (2012-08-25 22:57:13) [แสดงความคิดเห็น]
การจัดการชั้นเรียน : วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาล รร.สาธิตพัฒนา เป็นวิธีการที่ดี ชอบมากครับ ครูควรจะนำไปเป็นแนวปฏิบัติในกรณีที่นักเรียนทำผิดกฏระเบียบ ไม่สนใจในการเรียน ครูต้องมีวินัย ยึดวินัยเชิงบวก แล้วค้นหาสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น พูดคุยกับนักเรียนด้วยเหตุผลจะทำให้นักเรียนไว้วางใจในตัวครู และค่อยปรับพฤติกรรมแก้ไขให้ดีขึ้นตามลำดับครับ :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15: :tv15:
โดย ธนากร สุ่มมาตย์ (2012-09-08 10:43:22) [แสดงความคิดเห็น]
การที่ได้ศึกษาวิธีการที่ดังกล่าว เป็นสิ่งที่ดีมากและผมคิดว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุด การคิดเชิงบวกและการเข้าใจนักเรียนจะเป็นวิธีที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้ดีที่สุด นักเรียนที่ทำผิดระเบียบ วินัยที่สังคมและโรงเรียนได้กำหนดไว้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวัยเด็ก จะเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาแต่เริ่มแรก โดยครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กต้องรู้และเข้าใจในพฤติกรรมเด็ก รู้จักหลักจิตวิทยาพฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยเด็ก ต้องให้ความเห็นใจ รู้จักเด็กอย่างลึกซึ้ง แก้ไขปัญหาอย่างตรงสาเหตุเพราะนักเรียนบางคนอาจมีปมด้อยในเรื่องต่าง ๆ ทำให้ไม่กล้า เพื่อนๆอาจล้อเลียน ต้องให้เพื่อนนักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดตามมาการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนสำคัญยิ่ง...ครูไทย มีวินัย เข้าใจนักเรียน..เพียรเสริมแรง แข่งสร้างวินับเชิงบวก..ผนวกความรักใคร่..ไม่ต้องใช้ไม้เรียว
โดย อดิภา ฤทธิ์สาคร (2012-09-11 16:19:00) [แสดงความคิดเห็น]
หลายๆครั้งทำผืดไปเพราะ ไม่รู้ว่าจะทำให้เกิดเรื่องร้าย
โดย ปติมา อรรถฉัตร (2012-09-12 18:58:29) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธรการที่ดีมาก แต่กว่าที่ครูจะดุเด็ก บางทีก็เกลี่ยกล่อมจนเหนือย :tv15: :tv15: :tv15:
โดย อนุชิต ดวงดาว (2012-09-23 07:43:59) [แสดงความคิดเห็น]
ไม่ควรใช้วิธีการที่รุนแรงเพราะว่า แรงมาก็แรงตอบ ไม่เป็นผลดี
โดย สุนทร หอมหวล (2012-09-27 08:58:46) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่ดีมากครับ :tv15:
โดย ชาคริต หะซัน (2012-10-03 21:22:52) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่ดีมากครับ :tv15: หลักการแบเดียวกับผมเลยครับ
โดย ชาคริต หะซัน (2012-10-03 21:23:52) [แสดงความคิดเห็น]
เทคนิควิธีการจัดการในชั้นเรียนที่ผอ.ใช้ในเหตุการนี้ใช้วิธีการที่ทำให้เด็กได้คลายความรู้สึกแข็งกระด้างเสียก่อนและสอนเด็กรู้จักความผิดโดยการให้เหตุผลต่อเด็กและสอนให้เด็กยอมรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกทั้งสอนให้เรียนรู้ที่จะขอโทษกับสิ่งที่ทำผิด ขอบคุณTVครู ที่มอบสิ่งดีๆที่ครูสามารถนำวิธีการนี้มาใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อครูทั่ประเทศ ขอชื่นชมมากๆ :tv17: :tv18: :tv15:
โดย อทิตญา น้อยนำใส (2012-10-04 19:37:06) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิด รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม เป็นวิธีการที่ดี ครูควรจะนำไปเป็นแนวปฏิบัติในกรณีที่นักเรียนทำผิดกฏระเบียบ ไม่สนใจในการเรียน ครูต้อง ยึดวินัยเชิงบวก แล้วค้นหาสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น พูดคุยกับนักเรียนด้วยเหตุผลจะทำให้นักเรียนไว้วางใจในตัวครู และค่อยปรับพฤติกรรมแก้ไขให้ดีขึ้นตามลำดับครับ :tv18:
โดย ธเนศ อนุสรณ์ (2012-10-13 21:53:25) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นตอนที่ีมาก เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหานักเรียนไ้อีกวิธีหนึ่งโดยครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กต้องรู้และเข้าใจในพฤติกรรมเด็ก รู้จักหลักจิตวิทยาพฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยเด็ก ต้องให้ความเห็นใจ รู้จักเด็กอย่างลึกซึ้ง แก้ไขปัญหาอย่างตรงสาเหตุ การใช้อารมณ์ ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องอย่างมาก ต้องใช้การแก้ไขปัญหาในเชิงบวก ให้เด็กได้เข้าใจในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของตนเอง รู้ว่ามีผลเสียอย่างไร กระทบต่อตนเองแลผู้อื่นอย่างไรบ้านแล้วครูหรือผู้ปกครองค่อยให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา จะเป็นการแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้ผู้เรียนไ้ดีและผู้เรียนก็รู้สึกดีกับการแก้ปํญหานี้พร้อมทั้งยินดีจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น
โดย พรทิพย์ รัชนีย์ (2012-10-17 09:34:54) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นสิ่งที่ดีมากและผมคิดว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุด การคิดเชิงบวกและการเข้าใจนักเรียนจะเป็นวิธีที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆได้ดีที่สุด นักเรียนที่ทำผิดระเบียบ วินัยที่สังคมและโรงเรียนได้กำหนดไว้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวัยเด็ก จะเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาแต่เริ่มแรก โดยครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กต้องรู้และเข้าใจในพฤติกรรมเด็ก รู้จักหลักจิตวิทยาพฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยเด็ก ต้องให้ความเห็นใจ รู้จักเด็กอย่างลึกซึ้ง แก้ไขปัญหาอย่างตรงสาเหตุ การใช้อารมณ์ ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องอย่างมาก
โดย นงนุช ศรีละออ (2012-10-17 20:24:02) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการปฏิบัติต่อนักเรียนที่ดีมากครับ ครูควรจะนำไปเป็นแนวปฏิบัติในกรณีที่นักเรียนทำผิดกฏระเบียบ ไม่สนใจในการเรียน ครูต้องยึดวินัยเชิงบวก แล้วค้นหาสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น พูดคุยกับนักเรียนด้วยเหตุผลจะทำให้นักเรียนไว้วางใจในตัวครู และค่อยปรับพฤติกรรมแก้ไขให้ดีขึ้นตามลำดับครับ
โดย สมัคร์ ภูมิประเสริฐ (2012-11-06 14:06:14) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นการจัดการที่ดีไม่ว่าจะเป็นจัดการกับนักเรียนที่มีปัญหาและจัดการกับอารมณ์ของครูในรายวิชานั้นเป็นการพุดคุยถึงต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริง ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับทุกระดับชั้นและเป็นวิธีการที่จะเข้าถึงนักเรียนและเปิดใจให้รับสภาพหรือปัญหาของนักเรียนเพื่อหาทางแก้ไขได้อย่างถุกต้อง :tv15:
โดย สว่างวรรณ กล่อมบรรจง (2012-11-20 09:51:44) [แสดงความคิดเห็น]
ดีมากค่ะ
โดย จุฑามาศ-ชนินทรภิวงศ์ (2012-12-21 15:05:40) [แสดงความคิดเห็น]
หลายครั้งที่พบปัญหาเช่นนี้ เหมือนที่อาจารย์บอกเลย ครูไทยจะไม่ไปให้ผู้อำนวยการจัดการในเรื่องนี้ เนื่องจากดูจะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ไปเลย ครูต้องจัดการในชั้นเรียนเองก่อน ถ้าเกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้น ก็จะถามเด็กว่าผิดหรือไม่ แต่ถ้านักเรียนมีอารมณ์ฉุนเฉียวมาก จะปล่อยให้นักเรียนสงบลงก่อน ยังไม่ลงโทษ ..สิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่้องนี้สามารถนำไปใช้ในห้องเรียนได้อย่างดี
โดย อรชุมา ศรีสิงหเดช (2013-06-07 21:25:01) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิดในชั้นเรียน จากตอน "Primary Management : Transactional Analysis การจัดการชั้นเรียน ประถมศึกษา : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล" เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม วิเคราะห์เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้ปัญหาระยะยาว สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
โดย ไมตรี มุสิกวงศ์ (2013-09-10 15:34:31) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติต่อนักเรียนที่ทำผิดในชั้นเรียน จากตอน "Primary Management : Transactional Analysis การจัดการชั้นเรียน ประถมศึกษา : การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล" เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม วิเคราะห์เพื่อให้เห็นวิธีการจัดการชั้นเรียนเมื่อมีนักเรียนทำผิด และแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีแก้ปัญหาระยะยาวมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
โดย ไมตรี มุสิกวงศ์ (2013-09-10 15:36:55) [แสดงความคิดเห็น]
วิธีที่ผอ.โรงเรียนได้จัดการกับนักเรียนที่ทำผิดเหมาะสมดีมาก โชคดีเหลือเกินสอนมา 23 ปีไม่เคยเจอแบบวีดีโอนี้เลย และ รศ.สมศรี เพ็ชรยิ้ม แนะนำได้ดีเป็นเชิงบวกดี :tv18:
โดย วิรัตน์ ค้ำมา (2013-10-13 02:03:10) [แสดงความคิดเห็น]
เคยเจอเด็กแบบนี้บ่อยแต่พอเราปล่อยไปค่อยจัดการหรือพูดกับเด็กเพราะ ๆ เด็กก็จะว่าเราไม่แน่จริง จะทำอะไรผิดครูก็ไม่ลงโทษเอาแต่พูดเหตุผลให้ฟังว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดี :tv02:
โดย เพ็ญพิวรรณ์ แจ้งจิตต์ (2013-12-02 14:06:21) [แสดงความคิดเห็น]
เป็นวิธีการที่ดีมากครับ ในการเตือนเด็กทุกครั้งหากเรานำหลักทางพระพุทธศาสนามาใช้จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขครับ เราดุเด็กด้วยสติ ไม่ใช้อารมณ์ เตือนเด็กด้วยสติ และตอ้งเข้าใจในบัวสี่เหล่าครับ
โดย ศรีเมือง ดาเหลา (2014-07-07 06:08:41) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv