thaiteachers.tv
 
 
 
 
    View : 849 Online : 2012-09-15  
    สิงคโปร์ 2 : จาก ‘ไร้ค่า’ เป็น ‘ล้ำค่า’  
    เจาะลึกเรื่องการจัดการขยะของประเทศสิงคโปร์ ที่มีประสิทธิภาพ เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นแผ่นดิน โดยเดินทางไปถึง ‘เกาะที่สร้างจากขยะ’ Semakau Landfill และยังได้โอกาสพิเศษให้เข้าไปเรียนรู้ขั้นตอนการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นแผ่นดินในทุกรายละเอียดอย่างใกล้ชิด  
     
 
 
ได้เรียนรู้การนำขยะในสิงคโปร์ไปใช้ประโยชน์เยี่ยมจริง
โดย ศุภกาญจน์ พองพรหม (2012-09-18 22:46:49) [แสดงความคิดเห็น]
ได้ดูทุกขั้นตอนแต่ประเทศไทยทำได้ยากเพราะความอดทนของคนไทยในการที่จะจัดการเรื่องใดโดยใช้เวลานานเป็นไปได้ยากและหาผู้รับชอบงานที่ทำต่อเนื่องนานๆไม่ได้เพราะคนไทยมีจุดสนใจในเรื่องอื่นๆต่ำ ดังนั้นพอมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาทุกคนก็จะทิ้งสิ่งเก่าๆทันที ดังนั้นถ้าใครได้เดินทางไปทั่วๆๆประเทศไทย เราจะเห็นศูนย์ส่งเสริม OTOPของไทยปล่อยทิ้งร้างไว้ครบ 100% แล้ว จึงอิจฉาสิงคโปร์ที่เขาดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนเขาดีมาก
โดย อรัญญา ตุ้ยหล้า (2012-09-22 14:34:03) [แสดงความคิดเห็น]
ควรนำมาคิดปรับใช้ให้เข้าบริบทกับประเทศไทยของเราเรายังให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบการกำจัดขยะน้อยเพราะมีที่ทิ้งเยอะจึงเกิดปัญหามากมายตามมาอย่างทุกวันนี้
โดย สุดใจ สมสา (2012-09-23 22:48:35) [แสดงความคิดเห็น]
สิงคโปร์สุดยอดแห่งความมานะความพยายามในการสร้างแผ่นดินจากขยะ ซึ่งน่าทึ่งมากเลยกับการพัฒนาประเทศ และการมองกาลไกลสร้างประเทศให้ลูกหลานอยู่อย่างมีความสุข สามารถบริหารความแตกต่าง
ของประชาชน ศาสนา ให้เป็นหนึ่งเดียว ความขาดแคลนพื้นที่และที่ดินเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวสิงคโปร์สร้างชาติ สร้างเมืองให้น่าอยู่และทันสมัย ประเทศจะเจริญและก้าวหน้าต้องได้ประชาชนที่มีระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียร มีความรักชาติอุทิศตนเพื่อสังคม และมีปัญญาที่จะแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป
โดย อุทัย บุญประสงค์ (2012-09-24 23:17:18) [แสดงความคิดเห็น]
ผมคิดว่าเป็นเพราะสำนึกแห่งความรับผิดชอบร่วมกันของคนสิงคโปร์ คนของเขามีวินัย เชื่อผู้นำ ประเทศจึงมีความเจริญรุดหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะฉนั้นการพัฒนาประเทศหรือพัฒนาองค์กร ผู้นำควรได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน ความคิดเห็นครับ
โดย ธำรงค์ หน่อเรือง (2012-10-28 21:34:16) [แสดงความคิดเห็น]
จากของไร้ค่าเปลี่ยนเป็นล้ำค่าจริงๆ ด้วยความสามารถและจิตสำนึกของผู้นำที่มองการไกล ทุกกระบวนการดำเนินการเป็นการสร้างที่ใช้เวลาอันยาวนานและเกิดประโยชน์สูงสุด :tv15:
โดย จุรีย์ ช่วยชาติ (2013-03-21 05:27:14) [แสดงความคิดเห็น]
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv