thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > การศึกษาพิเศษ
คุ้มค่าทัศนาจร : พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ซัลฟอร์ด - Worth the Trip : Salford Museum and Art Gallery
แนะนำการไปเยี่ยมชมโลกภายนอก และสนุกสนานกับสถานที่ต่าง ๆ ด้วยการทัศนาจรเพื่อการศึกษา โดยครั้งนี้เป็นการพาเด็กพิเศษ ไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะ วิธีการจัดการ และจัดการเรียนรู้สำหรับพวกเขา เพิ่มเติม
บูรณาการวิชาการด้วยการเล่น คุณครูเบญจรัตน์ ฮะซุ่นเฮง รร.บ้านเรียนชวนชื่น
ชมแนวทางของโรงเรียนทางเลือกที่เปิดรับนักเรียนเป็นเด็กพิเศษ 100 % โดยการใช้วิธีการบูรณาการวิชาการ ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายรูปแบบ ยังใช้หลักการ "ถักทอทอดแห" คือการให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ที่แตกต่างกันออกไปถึง 10 ระดับ เพิ่มเติม
ผลิบานผ่านมือครู : ห้องเรียนแรกของเด็กพิเศษ คุณครูทยุ บุตรประดิษฐ์ รร.สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ติดตามชมหน่วยประเมินคัดกรองแรกรับ ที่ให้บริการเด็กพิเศษ และเด็กพิการทุกประเภทเพื่อการพัฒนาฟื้นฟูให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ พร้อมก่อนที่จะส่งต่อไปยังชั้นเรียนต่อไป เพิ่มเติม
ผลิบานผ่านมือครู : เมื่อลูกพร้อม สังคมจึงพร้อม คุณครูอัมพรรณ พูลลาภ รร.สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ชมเรื่องราวของน้องคิตตี้ เด็กพิเศษที่บกพร่องทางการได้ยิน ได้ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมจากศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยทำงานร่วมกับครอบครัว ทำให้ไปเรียนร่วมในห้องเรียนชั้นอนุบาล 3 สามารถสื่อสาร และเรียนร่วมได้ เพิ่มเติม
ผลิบานผ่านมือครู : เราคือครอบครัวเดียวกัน ผศ.กานดา โต๊ะถม , คุณครูขวัญดาว การะหงษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ รร.สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นอกเหนือจากกระบวนการช่วยเหลือ พัฒนา ฟื้นฟู พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กที่ศูนย์การศึกษาพิเศษแล้ว ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมาจากความร่วมมือจากครอบครัวเป็นสำคัญด้วย ชมแนวทางของโรงเรียนที่ประสานการทำงานกับครอบครัวอย่างเข้มแข็ง เพิ่มเติม
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ : การเรียนร่วม ตอน 1 - Special Schools : Inclusive Classroom 1
การสนับสนุนเทคโนโลยี ทำให้โรงเรียนของเด็กพิเศษสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อทำให้โครงการที่ตั้งไว้สำเร็จลุล่วง ทั้งยังได้รับการเสนอให้เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉพาะด้านอีกด้วย เพิ่มเติม
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ : การเรียนร่วม ตอน 2 - Special Schools : Inclusive Classroom 2
(ตอนต่อ) การสนับสนุนเทคโนโลยี ทำให้โรงเรียนของเด็กพิเศษสามารถพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อทำให้โครงการที่ตั้งไว้สำเร็จลุล่วง ทั้งยังได้รับการเสนอให้เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉพาะด้านอีกด้วย เพิ่มเติม
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ : การเข้าถึงหลักสูตร ตอน 1 - Special Schools : Access the Curriculum 1
ร่วมสังเกตการณ์โรงเรียนที่มีความต้องการด้านการศึกษาเป็นพิเศษ ที่มีการวางแผนเรื่องการวางแผน และประเมินบทเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการผนวก และพัฒนากลยุทธสำหรับหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพิ่มเติม
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ : การเข้าถึงหลักสูตร ตอน 2 - Special Schools : Access the Curriculum 2
(ตอนต่อ) ร่วมสังเกตการณ์โรงเรียนที่มีความต้องการด้านการศึกษาเป็นพิเศษ ที่มีการวางแผนเรื่องการวางแผน และประเมินบทเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการผนวก และพัฒนากลยุทธสำหรับหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพิ่มเติม
ผลิบานผ่านมือครู : เตรียมพร้อมสู่โลกกว้าง ตอน 1 รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
แม้มีศักยภาพที่แตกต่าง แต่มนุษย์ทุกคนต่างต้องการที่ยืนอย่างภาคภูมิ การดูแลช่วยเหลือมาถึงปลายทางของระบบการศึกษา เด็กพิเศษจะออกไปเผชิญโลกกว้าง มาเข้าใจขั้นตอนการเตรียมความพร้อม กระบวนการสำคัญที่จะสนับสนุนให้พวกเขาก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv