thaiteachers.tv
 
 
 
 
พัฒนาครู > การแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียน
ครูแห่งความหวัง ตอน 1 ประเวศ ทั่งจันทร์แดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี, คณะทำงานมูลนิธิบ้านแกร์ด้า
ชมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี และ คณะทำงานมูลนิธิบ้านแกร์ด้า ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กๆที่ติดเชื้อเอดส์มาตั้งแต่กำเนิด การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีสังคม เช่นเดียวกับเด็กอื่นๆ เพิ่มเติม
ครูแห่งความหวัง ตอน 2 : โลกสองใบ คณะทำงาน มูลนิธิบ้านแกร์ด้า จ.ลพบุรี, คณะทำงานศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ จ.ระยอง
(ตอนต่อ) เรื่องราวของผู้ติดเชื้อ 2 แบบ ทั้งที่ติดมาภายหลัง และติดมาตั้งแต่กำเนิด ทั้งสองรูปแบบทำให้เกิดสองแนวคิดการใช้ชีวิตที่แตกต่าง เพิ่มเติม
ครูแห่งความหวัง ตอน 3 คณะทำงาน มูลนิธิบ้านแกร์ด้า จ.ลพบุรี, คณะทำงานศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ จ.ระยอง
(ตอนต่อ) ทำความเข้าใจว่า การอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ติดเชื้อ และคนปกติจำเป็นต้องรับรู้วิธีการอย่างถูกต้อง ที่ศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อ สามารถทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติ วิธีการของเขาคืออะไร ทำไมต้องอยู่ร่วมกัน เพิ่มเติม
ครูคนคุก ตอน 1 คณาจารย์แดนการศึกษา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
ในเรือนจำ ผู้ต้องขังสามารถเรียนหนังสือได้ นักโทษประเภทไหนที่เรียนได้ และเรียนไม่ได้ การศึกษาจะช่วยให้บุคคลเหล่านี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากได้รับโทษแล้วได้ เพิ่มเติม
ครูคนคุก ตอน 2 คณาจารย์แดนการศึกษา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
(ตอนต่อ) ในเรือนจำการเรียนการสอนของที่นี่ มีทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ โดยครูที่มาสอนส่วนหนึ่งเป็นอาสาสมัคร ส่วนหนึ่งเป็นผู้คุม ส่วนหนึ่งมาจากวิทยาลัย เพิ่มเติม
โรงเรียนข้างถนน : มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ตอน 1
เด็กเร่ร่อน เด็กขายพวงมาลัย เด็กด้อยโอกาสข้างถนน เด็กๆ เหล่านี้ต่างต้องการการศึกษา มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กไม่รีรอให้เด็กๆ เข้าหา แต่เข้าไปยังพื้นที่เพื่อพาเด็กๆ เข้าสู่ระบบการศึกษา เพิ่มเติม
โรงเรียนข้างถนน : มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ตอน 2
(ตอนต่อ) เด็กเร่ร่อน เด็กขายพวงมาลัย เด็กด้อยโอกาสข้างถนน เด็กๆ เหล่านี้ต่างต้องการการศึกษา มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กไม่รีรอให้เด็กๆ เข้าหา แต่เข้าไปยังพื้นที่เพื่อพาเด็กๆ เข้าสู่ระบบการศึกษา เพิ่มเติม
โรงเรียนข้างถนน : ครูโจ่ย ผู้พิทักษ์รอยยิ้มข้างถนน ดาบตำรวจชาติชาย โจ่ยสา โครงการครูตำรวจรถไฟข้างถนน
เรื่องราวของตำรวจรถไฟ หน่วยงานรัฐที่เข้ามาดูแลเรื่องเด็กเร่ร่อน โดยสกัดตั้งแต่ต้นทาง ไม่ได้ทำโทษ แต่สกัดด้วยการให้ความรู้ สอนหนังสือ เพิ่มเติม
โรงเรียนข้างถนน : ครูปู่ซู่ซ่า ตอน 1 นายธีระรัตน์ ชูอำนาจ กลุ่ม ซ.โซ่อาสา
เรื่องราวของชายวัย 70 ปีที่พยายามรวบรวมกลุ่มอาสาสมัครเพื่อเป็นเข้าไปในชุมชนด้อยโอกาส ให้ความรัก ความอบอุ่น และการศึกษาแก่เด็กๆ ด้อยโอกาส เพิ่มเติม
โรงเรียนข้างถนน : ครูปู่ซู่ซ่า ตอน 2 นายธีระรัตน์ ชูอำนาจ กลุ่ม ซ.โซ่อาสา
(ตอนต่อ) เรื่องราวของชายวัย 70 ปีที่พยายามรวบรวมกลุ่มอาสาสมัครเพื่อเป็นเข้าไปในชุมชนด้อยโอกาส ให้ความรัก ความอบอุ่น และการศึกษาแก่เด็กๆ ด้อยโอกาส เพิ่มเติม
หน้าถัดไป>>
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv