thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > ภาษาไทย (หลักภาษา) ดูทั้งหมด
การอ่าน
ทักษะอ่านเขียน ระดับปฐมวัย : การวางพื้นฐาน ตอนที่ 1 - KS1 Literacy : Laying the Foundations 1
เมื่อการเตรียมพร้อมเพื่อการเรียนรู้น้อยกว่าที่ควร ชมวิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กเพื่อการอ่านออกเขียนได้ที่กำลังจะเรียนในระดับประถมศึกษา เพิ่มเติม
ต่อปาก ต่อคำ ฮัมเพลง ฮัมกลอน คุณครูบังอร เฉลยปราชญ์ รร.อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งอุปถัมภ์)
ชมการใช้กิจกรรมต่างๆ "ต่อปาก ต่อคำ"และ "ฮัมเพลง" ฝึกฝนให้นักเรียนคุ้นเคย โครงสร้างประโยค กับคำคล้องจอง สัมผัสสระ สัมผัสอักษร เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
การเขียน
Uncut Classrooms : เปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มเล็ก ตอน 2 คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ รร.วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนภาษาไทย ในการต้อนรับเปิดเทอมใหม่ของเด็กป.1 เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความรู้จัก และทำการวิจัยเล็ก ๆ ในชั้นเรียน โดยเสริมทักษะการเขียน พูด กล้ามเนื้อมัด และศิลปะ ในการทำหนังสือวิจัยเล่มเล็ก เพิ่มเติม
ครัวภาษาไทย ตอน 2 : ลูกเต๋าพยัญชนะ และบุฟเฟต์คำ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ
(ตอนต่อ) นำเสนอเทคนิคในการสอนภาษาไทย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ด้วย ลูกเต๋าพยัญชนะ และ บุฟเฟต์คำ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
การฟัง การดู และการพูด
เปิดเทอมใหม่กับงานวิจัยเล่มแรก คุณครูยุวดี นุชทรัพย์
ในการต้อนรับเปิดเทอมใหม่ของเด็กป.1 เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำความรู้จัก และทำการวิจัยเล็ก ๆ ในชั้นเรียน โดยเสริมทักษะการเขียน พูด กล้ามเนื้อมัด และศิลปะ ผ่านการทำหนังสือวิจัยเล่มเล็ก ช่วยให้คุณครูเตรียมพร้อมกับการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรียน ในคาบต่อๆไปได้อย่างดี เพิ่มเติม
ครัวภาษาไทย ตอน 1 : บัตรคำ และผันเสียงขั้นบันได อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ
ชมเทคนิคการสอนภาษาไทย ของ อ.สุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ด้วยเทคนิคการใช้บัตรคำ และ การผันเสียงขั้นบันได เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
หลักการใช้ภาษาไทย
อร่อยกับกาพย์ยานี ๑๑ Uncut Classroom ตอน 1 ครูอุทัยวรรณ ภัททกวงษ์ รร.วัดสวนส้ม
ชมการสอนเรื่อง กาพย์ยานี ๑๑ ตลอด 1 ชั่วโมงแบบไม่ตัดต่อ ของ ครูอุทัยวรรณ ภัททกวงษ์ การวางแผนการสอน กิจกรรมที่ทำให้เด็กๆเข้าใจเนื้อหาง่ายๆ เพิ่มเติม
ตัดส่วนเกิน เพิ่มส่วนขาด เทคนิคการเขียนเรียงความ ตอนที่ 2 อ.อุทัยวรรณ ภัททกวงศ์
(ตอนต่อ) เทคนิคการเรียนรู้เรื่องการใช้คำเชื่อมในการเขียนเรียงความ ด้วย"การตัดส่วนเกิน เพิ่มส่วนขาด" เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
วรรณคดีและวรรณกรรม
ศาลากลางน่ายล คุณครูระพิน สวนปาน
ชมแนวทางการสอนเรื่องกลอนแปด ฉันทลักษณ์ ที่ทำให้นักเรียนฝึกทักษะการคิด ทักษะการพูด ทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ เชื่อมโยง มีทักษะการแก้ปัญหา เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv