thaiteachers.tv
 
 
 
 
การจัดการเรียนรู้ > ประถมศึกษา > ศิลปะ ดูทั้งหมด
ทัศนศิลป์
Uncut Classrooms : สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ตอน 5 คุณครูอภิชาติ ประทุมนันท์
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม
ศิลปะ ระดับประถมศึกษา : การวาดภาพเหมือนตัวเอง - KS1/2 Art : Drawing Self Portraits
ชมการวางแผน การใช้วัตถุดิบ และ ความสำคัญของโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาการวาดภาพ และทักษะในการสังเกตโดยใช้การวาดภาพเหมือนของตัวเอง เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
ดนตรี
ดนตรี ประถมศึกษา : จัดการชั้นเรียนดนตรี ประถมศึกษาตอนต้น- KS1/2 Music : Managing Music at KS1
เทคนิคสำหรับครูประถมที่จำเป็นต้องสอนวิชาดนตรี ทั้งที่ผ่านการฝึกฝนด้านดนตรีมาน้อยมาก เราขอแนะนำกลเม็ดพัฒนากิจกรรมการสร้างตัวโน้ต เพิ่มเติม
ดนตรีเปลี่ยนชีวิต คุณครูถาวร อยู่สบาย รร.สวนลุมพินี
ชมผลสำเร็จของการนำดนตรี การสร้างวงโยธวาทิตของโรงเรียน เข้ามาช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรม และผลการเรียนของนักเรียน เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
นาฏศิลป์
สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ Uncut Classroom ตอน 3 ครูอภิชาติ ประทุมนันท์ รร.สุพรรณภูมิ
(ตอนต่อ) การอบรมการสร้างสื่อการสอนที่ใช้ศิลปะเป็นแกนนำ เพื่อให้คุณครูหลากหลายกลุ่มสาระฯ ได้เรียนรู้ และ เข้าใจว่า สื่อสร้างสรรค์จากงานศิลป์ ไม่ใช่เรื่องยาก เพิ่มเติม
นักรำจิ๋วแต่แจ๋ว คุณครูจารุณี สุทธิสวรรค์ รร.ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพทางด้านความคิด ในการประดิษฐ์ท่ารำตามความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
 
 
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv