thaiteachers.tv
 
 
 
 
  รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้จบระดับปริญญาตรี หรือโท

2. เปิดรับสมัครในทุกสาขาอาชีพ

3. ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับปริญญาโทไม่ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 ตุลาคม 2560 ที่ www.grad.ku.ac.th


หรือสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่หมายเลข 097-0212927หมายเหตุ หลักสูตรนี้ปริญญาโทจะได้รับวุฒิ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม) ส่วนปริญญาเอกได้รับวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม)


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาบุคคล องค์กร และชุมชน สู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดย ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย (2017-08-30 04:27:08)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv