thaiteachers.tv
 
 
 
 
  การแก้ปัญหาการแทรกสัญลักษณ์และรูปภาพในการพิมพ์เอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Word โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแทรกสัญลักษณ์และรูปภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
รายงานวิจัยในชั้นเรียน
โดย ธัญกร อรัญโสติ (2017-09-21 20:59:55)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv