thaiteachers.tv
 
 
 
 
  ชุดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หน่วยการเรียนรู้ ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิต ประจำวันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หน่วยการเรียนรู้ ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิต ประจำวันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 เรื่อง บรรยากาศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้สอนและผู้สนใจ ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

โหลดตัวอย่าง ชุดการสอน :: >> https://goo.gl/FBTtoi
โดย กาญจนรัตน์ ทองแย้ม (2017-12-13 23:27:51)
 

* กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น *
.
โครงการโทรทัศน์ครู บริหารโครงการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 - 2555
ดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทร 038-102-700 ต่อ 616, 617
เสนอแนะโครงการโทรทัศน์ครู: ตู้ ปณ. 3 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 E-Mail : info@thaiteachers.tv